Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Agro Show Bednary 2022

Grupa 40 uczniów klas I – IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pod opieką pana Karola Żurkowskiego, pana Andrzeja Kalinowskiego oraz pana Tomasza Panasiuka, w dniach 22-23.09.2022 r. uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show Bednary organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Wyjazd rozpoczął się wizytą na Wydziale Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie w Katedrze Agronomii Instytutu Rolnictwa młodzież pod opieką dr inż. Magdaleny Wijaty zwiedziła sale ćwiczeniowe i laboratoria, wzięła udział w zajęciach rozpoznawania nasion roślin uprawnych oraz zapoznała się z metodami oznaczania jakości ziarna. W dalszej kolejności dr inż. Aneta Pierzanowska, spotkała się z uczniami w laboratorium analiz właściwości fizycznych gleby, gdzie zgłębiła temat wpływu praktyk uprawowych na strukturę gleby i retencję wody w glebie. Na auli wykładowej wyświetlony został materiał filmowy o Stacji Doświadczalnej Instytutu Rolnictwa SGGW w Skierniewicach oraz o siewie pasowym. Następnie, w Katedrze Gleboznawstwa, dr Artur Pędziwiatr zaprezentował i omówił kamienie oraz minerały, które można spotkać na polskich glebach, a dr inż. Piotr Jankowski przedstawił sposoby przeprowadzania badań nad właściwościami gleb wraz z pokazem aparatury badawczej.

W piątek 23 września uczestnicy wyjazdu dotarli na największą plenerową wystawę rolniczą w Europie Agro Show Bednary 2022. Młodzież na powierzchni 120 ha mogła odwiedzić 700 wystawców, wśród których prezentowali się czołowi producenci maszyn rolniczych. Na wystawie można było zapoznać się również z ofertą producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, wyposażenia budynków inwentarskich oraz innych branż związanych z rolnictwem.

Uczniowie wrócili z wycieczki pełni wrażeń, a także wzbogaceni o najnowszą wiedzę z zakresu badania gleb i nasion oraz najnowsze nowinki technologiczne stosowane w rolnictwie.