Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 04.09.2023 r. (poniedziałek)

2.

I okres           

04.09.2023 r. – 22.12.2023 r.

(16 tygodni) – klasy V

04.09.2023 r. – 26.01.2024 r.

(20 tygodni) – klasy I – IV

3.

II okres

02.01. 2024 r. – 26.04.2024 r.   (14 tygodnie) – klasy V

12.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

(18 tygodni) – klasy I – IV

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 r.(sobota) – 31.12.2023 r. (niedziela)

5.

Zebranie Rodziców             

 

08.09.2023 r. (piątek)

6.

Wywiadówka śródroczna

26.01.2024 r. (piątek)

7.

 

Zabawa Studniówkowa

27.01.2024 r. (sobota)

8.

 

Ferie zimowe

29.01.2024 – 11.02.2024 r. 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 r. (czwartek)                                                         – 02.04.2024 r. (wtorek)

10.

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych

26.04.2024 r. (piątek)

11.

Egzamin maturalny 2021

 

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

7-24.05.2024 – część pisemna

język polski, języki obce – część ustna – 11-25.05.2024

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:

1) ROL. 08. – V  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki (5BT)

2) ROL.04. – kkz

 

3) ROL. 02 – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (4BT)

4) ROL. 11 – III  Technikum w zawodzie technik weterynarii (3LT)

5) HGT 02 – III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (3PT)

6) HGT 12 V Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (5PT)

 

 

część pisemna – 10-15.01.2024 r.  część praktyczna – 9.01.2024 r.

 

część pisemna – 10-15.01.2024 r. część praktyczna – 9-20.01.2024 r.

część pisemna – 4-10.06.2024 r. część praktyczna – 3-19.06.2024 r.

część pisemna – 4-10.06.2024 r. część praktyczna – 3.06.2024 r.

część pisemna – 4-10.06.2024 r. część praktyczna – 3 – 19.06.2024 r.

 

część pisemna – 10-15.01.2024 r. część praktyczna –  09.01.2024 r.

13.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024 r. (piątek)

14.

 

Ferie letnie

22.06 – 31.08.2024 r.

15.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U nr 46, poz. 432, z późn. zm.).                                                  

01.11.2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych

01.05.2024 r. (środa) – Międzynarodowe Święto Pracy

03.05.2024 r. (piątek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U  46, poz. 432, z późn. zm.)                                                  

02.11.2023 (czwartek)

03.11.2023 (piątek)

29.04.2024 (poniedziałek)

30.04.2024 (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 (piątek)

17.06.2024 r. (poniedziałek)

18.06.2024 r. (wtorek)

19.06.2024 r. (środa)

20.06.2024 r. (czwartek)

16.

Zestawienie dni wolnych.

01.09.2023 r. (piątek) – ..

01.11.2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych

02.11.2023 (czwartek)

03.11.2023 (piątek)

29.04.2024 (poniedziałek)

30.04.2024 (wtorek)

01.05.2024 r. (środa) – Międzynarodowe Święto Pracy

02.05.2024 r. (czwartek)

03.05.2024 r. (piątek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

31.05.2024 (piątek)

17.06.2024 r. (poniedziałek)

18.06.2024 r. (wtorek)

19.06.2024 r. (środa)

20.06.2024 r. (czwartek)