Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin
1.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 01.09.2022 r. (czwartek)
2.I okres           01.09.2022 r. – 22.12.2022 r.

 

(15 tygodni) – klasy IV

01.09.2022 r. – 13.01.2023 r.

 

(17 tygodni) – klasy I – IV

3.II okres02.01. 2023 r. – 28.04.2023 r.   (14 tygodni) – klasy IV
30.01.2023 r. – 23.06.2023 r.

 

(19 tygodni) – klasy I – IV

4.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 r.(piątek) – 31.12.2022 r. (sobota)
5.Zebranie Rodziców             

 

 

09.09.2022 r. (piątek)
6.Wywiadówka śródroczna13.01.2023 r. (piątek)
7.

 

 

Zabawa Studniówkowa04.02.2023 r. (sobota)
8.

 

 

Ferie zimowe16 – 29.01.2023 r. 
9.Wiosenna przerwa świąteczna06.04.2023 r. (czwartek)                                                         – 11.04.2023 r. (wtorek)
10.Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych
28.04.2023 r. (piątek)
11.Egzamin maturalny 2021

 

 

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

 

4-23.05.2023 – część pisemna

język polski, języki obce – część ustna – 10-23.05.2023

12.Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
1) ROL. 08. – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki (4B4, 4 BTa)
2) ROL 12. – kl. IV Technikum w zawodzie technik weterynarii (4 LT)

 

3) ROL.04. – kkz

 

4) ROL.11. kl. III Technikum w zawodzie technik weterynarii (3 LT)

5) HGT.02 – kl. III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (3PT)

6) ROL. 02 – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (4BT)

 

 

 

część pisemna – 10-14.01.2023 r.  część praktyczna – 9.01.2023 r.

 

część pisemna – 10-14.01.2023 r.  część praktyczna – 9-21.01.2023 r.

 

 

część pisemna – 2-7.06.2023 r. część praktyczna – 1.06.2023 r.

część pisemna – 2-7.06.2023 r. część praktyczna – 1-18.06.2023 r.

13.Zakończenie rocznych zajęć

 

dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023 r. (piątek)
14.

 

 

Ferie letnie24.06 – 31.08.2023 r.
15.Dni wolne od zajęć dydaktyczno

 

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U nr 46, poz. 432, z późn. zm.).                                                  

01.11.2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych
11.11.2022 r. (piątek) – Dzień Niepodległości
06.01.2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli01.05.2023 r. (poniedziałek) – Międzynarodowe Święto Pracy

 

03.05.2023 r. (środa) – Rocznica uchwalenia konstytucji

08.06.2023 r. (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U  46, poz. 432, z późn. zm.)                                                   
31.10.2022 (poniedziałek)

 

02.11.2022 (środa)

02.05.2023 r. (wtorek)

09.06.2023 r. (piątek)

19.06.2023 r. (poniedziałek)

20.06.2023 r. (wtorek)

21.06.2023 r. (środa)

22.06.2023 r. (czwartek)

16.Zestawienie dni wolnych.01.09.2022 r. (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego

 

31.10.2022 (poniedziałek)

01.11.2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych

02.11.2022 (środa)

11.11.2022 r. (piątek) – Dzień Niepodległości

06.01.2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli

01.05.2023 r. (poniedziałek) – Międzynarodowe Święto Pracy

02.05.2023 r. (wtorek)

03.05.2023 r. (środa) – Rocznica uchwalenia konstytucji

08.06.2023 r. (czwartek) – Boże Ciało

09.06.2023 r. (piątek)

19.06.2023 r. (poniedziałek)

20.06.2023 r. (wtorek)

21.06.2023 r. (środa)

22.06.2023 r. (czwartek)

23.06.2023 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego