Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.

Lp. Rodzaj wydarzenia Data
1.
Rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2023 r. (poniedziałek)
2.
I okres

04.09.2023 r. – 22.12.2023 r.

(16 tygodni) – klasy V

04.09.2023 r. – 26.01.2024 r.

(20 tygodni) – klasy I – IV

3.
II okres

02.01. 2024 r. – 26.04.2024 r.

(14 tygodnie) – klasy V

12.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

(18 tygodni) – klasy I – IV

4.
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2023 r.(sobota) – 31.12.2023 r. (niedziela)
5.
Zebranie Rodziców
08.09.2023 r. (piątek)
6.
Wywiadówka śródroczna
26.01.2024 r. (piątek)
7.
Zabawa Studniówkowa
27.01.2024 r. (sobota)
8.
Ferie zimowe
29.01.2024 – 11.02.2024 r.
9.
Wiosenna przerwa świąteczna
28.03.2024 r. (czwartek) – 02.04.2024 r. (wtorek)
10.
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych
26.04.2024 r. (piątek)
11.
Egzamin maturalny 2024
Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE 7-24.05.2024 – część pisemna język polski, języki obce – część ustna – 11-25.05.2024

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:

1) ROL. 08. – V  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki (5BT)

2) ROL.04. – kkz

 

3) ROL. 02 – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (4BT)

4) ROL. 11 – III  Technikum w zawodzie technik weterynarii (3LT)

5) HGT 02 – III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (3PT)

6) HGT 12 V Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (5PT)

 

 

część pisemna – 10-15.01.2024 r.  część praktyczna – 9.01.2024 r.

część pisemna – 10-15.01.2024 r. część praktyczna – 9-20.01.2024 r.

 

część pisemna – 4-10.06.2024 r. część praktyczna – 3-19.06.2024 r.                                                               

część pisemna – 4-10.06.2024 r. część praktyczna – 3.06.2024 r.

część pisemna – 4-10.06.2024 r. część praktyczna – 3 – 19.06.2024 r.                                                                                                

część pisemna – 10-15.01.2024 r. część praktyczna –  09.01.2024 r.

13.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.06.2024 r. (piątek)
14.
Ferie letnie
22.06 – 31.08.2024 r.
15.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

01.11.2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych

01.05.2024 r. (środa) – Międzynarodowe Święto Pracy

03.05.2024 r. (piątek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

16.
Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U 46, poz. 432, z późn. zm.)

02.11.2023 (czwartek)

03.11.2023 (piątek)

29.04.2024 (poniedziałek)

30.04.2024 (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 (piątek)

17.06.2024 r. (poniedziałek)

18.06.2024 r. (wtorek)

19.06.2024 r. (środa)

20.06.2024 r. (czwartek)

17.
Zestawienie dni wolnych

01.09.2023 r. (piątek) – ..

01.11.2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych

02.11.2023 (czwartek)

03.11.2023 (piątek)

29.04.2024 (poniedziałek)

30.04.2024 (wtorek)

01.05.2024 r. (środa) – Międzynarodowe Święto Pracy

02.05.2024 r. (czwartek)

03.05.2024 r. (piątek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

31.05.2024 (piątek)

17.06.2024 r. (poniedziałek)

18.06.2024 r. (wtorek)

19.06.2024 r. (środa)

20.06.2024 r. (czwartek)