Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podręczniki, materiały edukacyjne i Przedmiotowe Zasady Oceniania

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w klasach II-V Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej (doc)

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach klas pierwszych Technikum i Branżowej szkoły I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej (doc)

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Język polski (pdf)

Język angielski i rosyjski (pdf)

Filozofia (pdf)

Historia (pdf)

Historia i społeczeństwo (pdf)

WOS (pdf)

Przedsiębiorczość (pdf)

Geografia (pdf)

Biologia (pdf)

Chemia (pdf)

Matematyka i fizyka (pdf)

Informatyka (pdf)

Wychowanie fizyczne (pdf)

Edukacja dla Bezpieczeństwa (pdf)

Religia (pdf)

Język angielski zawodowy (pdf)

Przepisy Ruchu Drogowego (doc)

Przedmioty Teoretyczne Usługi Gastronomiczne (pdf)

Przedmioty Praktyczne Usługi Gastronomiczne (pdf)

Przedmioty Teoretyczne Weterynaria (pdf)

Przedmioty Praktyczne Weterynaria (pdf)

Przedmioty Teoretyczne Mechanizacja rolnictwa (pdf)

Przedmioty Praktyczne Mechanizacja rolnictwa