Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Podręczniki, materiały edukacyjne i Przedmiotowe Zasady Oceniania

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w klasach II-V Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej (DOC)

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach klas pierwszych Technikum i Branżowej szkoły I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej (doc)

Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Język polski (306 KB, PDF)

Język angielski i rosyjski (411 KB, PDF)

Filozofia (307 KB, PDF)

Historia (246 KB, PDF)

Historia i społeczeństwo (251 KB, PDF)

WOS (251 KB, PDF)

Przedsiębiorczość (302 KB, PDF)

Geografia (465 KB, PDF)

Biologia (311 KB, PDF)

Chemia (672 KB, PDF)

Matematyka i fizyka (286 KB, PDF)

Informatyka (302 KB, PDF)

Wychowanie fizyczne (301 KB, PDF)

Edukacja dla Bezpieczeństwa (316 KB, PDF)

Religia (149 KB, PDF)

Język angielski zawodowy (410 KB, PDF)

Przepisy Ruchu Drogowego (256 KB, PDF)

Przedmioty Teoretyczne Usługi Gastronomiczne (262 KB, PDF)

Przedmioty Praktyczne Usługi Gastronomiczne (422 KB, PDF)

Przedmioty Teoretyczne Weterynaria (374 KB, PDF)

Przedmioty Praktyczne Weterynaria (419 KB, PDF)

Przedmioty Praktyczne Mechanizacja rolnictwa (362 KB, PDF)

Przedmioty Teoretyczne Mechanizacja rolnictwa (318 KB, PDF)