Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Erasmus+

Rozpoczynamy realizację akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w ramach projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Udział w stażu zawodowym za granicą przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobowego uczestników, którzy nabędą nowe kompetencje zawodowe oraz poprawią swoją znajomość języka angielskiego. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której osiągną lepsze wyniki w nauce i którą w przyszłości wykorzystają w swojej codziennej pracy.

Dzięki stażowi uczniowie rozwiną swój zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, poznają nowe rozwiązania technologiczne, które pozwolą im na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości.

Uczniowie biorący udział w wyjeździe Erasmus+2
Staż zawodowy we Włoszech
Staż zawodowy we Włoszech W dniach 14 – 27 maja 2023r. 28 uczniów ZSCKR w Leśnej...
Więcej
Logo Erasmus+
Staż zawodowy we Włoszech
Staż zawodowy we Włoszech Rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu młodzieży na staż...
Więcej
Logo Programu Erasmus+ Włochy
Rekrutacja na staż Włochy
Rekrutacja na staż zawodowy we Włoszech Rekrutacja dotyczy uczniów kształcących się...
Więcej
Zajawka Staż zawodowy Grecja
Staż zawodowy w Grecji
Staż zawodowy w Grecji W dniach 12-25 marca 2023 roku 12-osobowa grupa uczniów Zespołu...
Więcej
Logo Programu Erasmus+ Włochy
Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji
Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji  Rekrutacją objęci są uczniowie kształcący...
Więcej