Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Absolwenci

Typ szkoły 1970-1992 1993-2019 2020-2023 2024 Razem
Technikum Ochrony Roślin (5-letnie)
478
114
-
-
592
Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej
74
-
-
-
74
Zasadnicza Szkoła Rolnicza (3-letnia)
633
210
-
-
843
Technikum Rolnicze (3-letnie)
457
196
-
-
653
Technikum Ochrony Roślin (3-letnie)
98
-
-
-
98
Technikum Rolnicze (zaoczne)
248
-
-
-
248
Technikum Hodowlane (3-letnie)
157
-
-
-
157
Technikum Rolnicze (5-letnie)
171
194
-
-
365
Technikum Ogrodnicze (5-letnie)
-
256
-
-
256
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza (3-letnia)
-
-
105
-
105
Technikum Technologii Żywności (5-letnie)
-
229
-
-
229
Liceum Agrobiznesu (5-letnie)
-
319
-
-
319
Technikum Ogrodnicze (3-letnie)
-
62
-
-
62
Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
-
25
-
-
25
Liceum Profilowane (3-letnie)
-
152
-
-
152
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik technologii żywności
-
101
-
-
101
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik agrobiznesu
-
348
-
-
348
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik rolnik
-
87
-
-
87
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik architektury krajobrazu
-
36
-
-
36
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
-
106
93
-
199
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
-
50
21
-
71
Technikum (4-letnie) w zawodzie technik weterynarii
-
-
10
-
10
Technikum (5-letnie) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
-
-
-
14
14
Technikum (5-letnie) w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
-
-
-
28
28
Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej
-
228
20
-
248
Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
-
49
-
-
49
Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej
-
-
105
-
105

Ogółem

2 316

2867

249

42

5 474