Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwenci

 

Typ szkoły

1970-1992

1993-2019

Razem
(50 lat)

Technikum Ochrony Roślin (5-letnie)

478

114

592

Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej

74

74

Zasadnicza Szkoła Rolnicza (3-letnia)

633

210

843

Technikum Rolnicze (3-letnie)

457

196

653

Technikum Ochrony Roślin (3-letnie)

98

98

Technikum Rolnicze (zaoczne)

248

248

Technikum Hodowlane (3-letnie)

157

157

Technikum Rolnicze (5-letnie)

171

194

365

Technikum Ogrodnicze (5-letnie)

256

256

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza (3-letnia)

105

105

Technikum Technologii Żywności (5-letnie)

229

229

Liceum Agrobiznesu (5-letnie)

319

319

Technikum Ogrodnicze (3-letnie)

62

62

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

25

25

Liceum Profilowane (3-letnie)

152

152

Technikum (4-letnie) w zawodzie technik technologii żywności

101

101

Technikum(4-letnie) zawód technik agrobiznesu

348

348

Technikum (4-letnie) zawód technik rolnik

87

87

Technikum (4-letnie) zawód technik architektury krajobrazu

36

36

Technikum (4-letnie) zawód technik mechanizacji rolnictwa

106

106

Technikum (4-letnie) zawód technik żywienia
i usług gastronomicznych

50

50

Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

228

228

Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

49

49

Ogółem:

2 316

2 867

5 183