Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

V BT – Urszula Golwiej     

V PT – Edyta Jurkowska

IV BT – Izabela Kołpak 

IV LT –Urszula Korzewska    

IV PT – Elżbieta Muzyka   

III BT – Edyta Demianiuk

III PT – Marta Tarasiuk  

III LT– Milena Adamowicz

II PT – Sylwia Leszczyńska 

II LT – Bernadeta Świderska

II BT – Daniel Szczygielski

II BTH – Monika Kowalczuk

I BTa – Anna Iczkowska

I BTb-Wojciech Niedźwiedziuk

I BTH – Kamila Wasiluk

I PT- Aneta Borkowska

I LT- Marta Wawryniuk

Prezydium
Rady Rodziców:

Przewodniczący  Wojciech Niedźwiedziuk

Sekretarz – opiekun RR z ramienia Rady Pedagogicznej – Renata Sikora 

Skarbnik – Daniel Szczygielski

Członkowie

– Izabela Kołpak

– Bernadeta Świderska

Komisja
Rewizyjna:

Przewodniczący – Urszula Golwiej

Członek– Urszula Korzewska