Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

IVBT–Urszula Golwiej

IV PT – Edyta Jurkowska

IV BT4 – Maria Kalinowska

IV BTa – Aneta Borkowska

IV LT – Anna Witek

III BT–Izabela Kołpak

III LT –Urszula Korzewska

IIIPT – Elżbieta Muzyka

II BT – Agata Jabłońska

II PTL– Marta Tarasiuk

I PT – Sylwia Leszczyńska

I LT – Edyta Kopeć

I BT – Daniel Szczygielski

I BTH – Mirosław Adamiuk

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Edyta Jurkowska

Sekretarz – opiekun RR z ramienia Rady Pedagogicznej – Renata Sikora

Skarbnik – Daniel Szczygielski

Członkowie 

–Anna Witek

– Maria Kalinowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –Urszula Golwiej

Członek– Urszula Korzewska