Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Najważniejsze informacje dotyczące pobytu Ucznia w Internacie

SZANOWNI PAŃSTWO

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy internatu w roku szkolnym.

Przyjęcie ucznia do internatu odbywa się na podstawie Podania Rodziców skierowanego do Dyrektora Szkoły. Podania proszę składać równocześnie z podaniem o przyjęcie do szkoły. Podanie o przyjęcie do Internatu (doc)

Pobyt mieszkańców w internacie trwa od niedzieli od godz.17.00 do piątku do godz. 16.00. W tym czasie zapewniamy opiekę nauczycieli – wychowawców oraz całodzienne wyżywienie. Za miejsce w internacie nie są pobierane opłaty. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia w wysokości 16 zł za każdy dzień pobytu wychowanka w internacie. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać do 5-tego dnia następnego miesiąca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:

Bank NBP Lublin 35 1010 1339 0025 1213 9134 0000

Należności za każdy miesiąc są wyliczane indywidualnie dla każdego mieszkańca w formie imiennego przypisu należności. Opłata będzie uwzględniała odpisy za poprzedni miesiąc.

Więcej informacji można zasięgnąć w Księgowości ZSCKR pod numerem tel. (83) 345 00 24

Opóźnienia w opłacaniu wyżywienia powodują utratę miejsca w internacie.

Dni nieobecności wychowanka w internacie są odliczane od należności za następny miesiąc pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o spodziewanej absencji. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 698 583 931

Rodzice, którzy pobierają zasiłek rodzinny, mogą starać się o specjalny dodatek, który przysługuje na dziecko przebywające w internacie. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej, można starać się o pokrycie kosztów wyżywienia ucznia przez Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej swojego Urzędu Gminy.

Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Leśnej Podlaskiej.

Zameldowanie na pobyt czasowy w internacie jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego przysługujący mieszkańcom internatu.