Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ubezpieczenie NNW uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2022/2023

Na ubezpieczyciela uczniów ZSCKR w roku szkolnym 2022/2023 zostaje wybrane towarzystwo INTERRISK TU SA.

– Suma ubezpieczenia wynosi                                 27 100 zł

okres ubezpieczenia wynosi 12 m-cy dla uczniów klas I-III

– Suma ubezpieczenia                                              23 700 zł

okres ubezpieczenia 13 m-cy ( dotyczy klas maturalnych- obejmuje wrzesień 2023 r.)

– Składka ubezpieczeniowa wynosi                             40 zł

 Składka płatna u Wychowawcy.

W załączeniu:

 

OWU-EDU-PLUS-od-04.04.2022r.