Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Ubezpieczenie NNW uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2023/2024

Na ubezpieczyciela uczniów ZSCKR w roku szkolnym 2023/2024 zostaje wybrane towarzystwo INTERRISK TU SA.

– Suma ubezpieczenia wynosi                                 27 000 zł

okres ubezpieczenia wynosi 12 m-cy dla uczniów klas I-IV

– Suma ubezpieczenia                                              24 000 zł

okres ubezpieczenia 13 m-cy ( dotyczy klas maturalnych- obejmuje wrzesień 2024 r.)

– Składka ubezpieczeniowa wynosi                             40 zł

 Składka płatna u Wychowawcy.

W załączeniu:

OWU EDU PLUS 2023/2024 (pdf)