Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Samorząd Internatu

Według Regulaminu Internatu stanowiącego Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej wszyscy mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu.

Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrany Zarząd Samorządu Internatu w składzie:

Przewodniczący: Damian Jańczuk
Zastępca: Ewa Karwowska
Skarbnik: Natalia Usik
Sekretarz: Anna Bożyk

Sekcja dekoracyjna: Zofia Iwanowska, Anna Bożyk, Ewa Karwowska

Opiekun: Marta Iwanowska

Zarząd Samorządu Internatu:

– organizuje imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek,
– opiniuje jadłospis,
– prowadzi kronikę internatu,
– organizuje samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzy atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
– współpracuje z wychowawcami internatu,
– włącza młodzież z klas I w czynne życie internatu i kultywowanie tradycji.