Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Samorząd Internatu

Samorząd Internatu Według Regulaminu Internatu stanowiącego Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej wszyscy mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu.
 
Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrany Zarząd Samorządu Internatu w składzie:
 
Przewodniczący: Danielewska Julia IV LT
Zastępca: Kot Łukasz II BT
Skarbnik: Świderska Paulina II LT
Sekretarz: Dymitr Szwałek IV BT
Sekcja pomocy w nauce: Bożyk Anna III PT
Opiekun: Marta Iwanowska
 
Zarząd Samorządu Internatu:
– organizuje imprezy i uroczystości internackie,
– dba o porządek w pokojach mieszkalnych,
– opiniuje jadłospis,
– organizuje samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzy atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
– współpracuje z wychowawcami internatu,
– włącza młodzież z klas I w czynne życie internatu i kultywowanie tradycji.