Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Koło Duszpasterstwa Młodzieży

W naszej szkole działa Koło Duszpasterstwa Młodzieży prowadzone przez o. Marcina Oparcika. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w środy (w szkole i w kościele). Troską duchową naszej grupy jest modlitwa oraz dobre przygotowanie i przeżywanie Mszy św. Te spotkania są zaczynem wychowania liturgicznego, aby młodzież troszczyła się o świętą liturgię, aby była ona sprawowana z prawdziwą pobożnością i w pięknym ładzie.

Dbamy o zapewnienie młodzieży kulturalnej rozrywki. W związku z tym organizujemy rajdy rowerowe, dzielenie się opłatkiem i wielkanocnym jajkiem. Organizujemy także wyjścia na cmentarz parafialny. Ma to na celu wychowawczy wymiar zachowania się człowieka w tym miejscu. Uczniowie porządkują groby, zapalają znicze, odmawiają modlitwę za zmarłych.

Dbamy o piękno przeżywania Najświętszej Eucharystii – o piękno czytań, psalmów, składanych darów na ołtarz, o oprawę liturgiczną Mszy św. (m. in. na rozpoczęcie roku szkolnego, studniówkę, zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych).

W okresie wielkopostnym organizujemy 3-dniowe rekolekcje, podczas których młodzież ma możliwość spotkania i rozmowy z oo. Paulinami na temat powołań oraz grupą AA i z psychologiem rodzinnym. Młodzież ma także możliwość uczestniczenia we Mszy św. i Drodze Krzyżowej.

W ramach zajęć koła uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w katechezach chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych. Każdy uczestnik może uzyskać zaświadczenie ukończenia tychże katechez.

Rok rocznie organizujemy wyjazd młodzieży na pielgrzymkę do Częstochowy. Uczniowie modlą się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, prosząc o potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich. Mają możliwość zobaczenia również ciekawych miejsc, przeżyć kilka beztroskich dni i odpocząć w gronie kolegów i koleżanek.

Młodzież na zajęciach pozalekcyjnych rozwija swoje własne uzdolnienia, bierze w nich czynny udział i chętnie wykonuje prace dodatkowe.