Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Współpraca

 

WSPÓŁPRACA  Z INSTYTUTAMI BADAWCZYMI,  UCZELNIAMI WYŻSZYMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI I  GOSPODARSTWAMI SPECJALISTYCZNYMI

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej współpracuje z  instytutami badawczymi, uczelniami wyższymi, instytucjami, przedsiębiorstwami  i gospodarstwami specjalistycznymi wspierającymi działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły w procesie kształcenia uczniów i doskonalenia kadry pedagogicznej.

Szkoła współpracuje z Instytutami Badawczymi i instytucjami:

– Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

– Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

– Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

– Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

– Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach

– Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach    

– Instytut Ochrony Roślin – PIB – Terenowa Staja Doświadczalna w Białymstoku

– Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

– Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  – Oddział Regionalny w Lublinie – Biuro Powiatowe w Białej Podlaskiej

– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  – Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie

– Lubelska Izba Rolnicza Oddział w Białej Podlaskiej

– Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym

– Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

– Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej

– Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

– Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej

W ramach współpracy nauczyciele i uczniowie korzystają  z różnego rodzaju szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów oraz wydawnictw, badań statystycznych proponowanych przez w/w jednostki i biorą udział  w organizowanych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  Umożliwia to trafne podjęcie decyzji związanych z kształceniem w poszczególnych zawodach.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i szkołami zagranicznymi:

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

– Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

– Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

– Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

– Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech

– Państwowy  Rolniczy  Zawodowo – Techniczny Koledż w Wysokim na Białorusi

– Państwowe Zawodowe Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach na Białorusi.

W ramach współpracy nauczyciele i uczniowie prowadzą  wymianę  doświadczeń w dziedzinie wychowania i nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych , prowadzą wspólne  działania  przy tworzeniu rozwiązań mających wpływ na upowszechnianie wiedzy oraz uczestniczą w działaniach promujących Uczelnie i Szkoły.

Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami i gospodarstwami specjalistycznymi:

– Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk w Ciciborze Dużym

– Master – Płodowscy i Wspólnicy Sp.J.

– Usługi Gastronomiczne „Diana”

– Dwór Droblin

– Gabinet Weterynaryjny Medica-Vet w Białej Podlaskiej

– Gabinet Weterynaryjny MIŁOVET w Międzyrzecu Podlaskim

– Gabinet  Weterynaryjny NOVET w Kąkolewnicy

– Pronar Sp. z o.o. Filia w Siemiatyczach

– Wokas Agro Autoryzowany Dealer Massey Ferguson w Łosicach   

– Gospodarstwo Rolne „Agrofarm” Maciej Pietraszuk w Zaczopkach

– specjalistyczne gospodarstwa rolne z powiatu bialskiego i ościennych

W ramach współpracy z przedsiębiorstwami i gospodarstwami specjalistycznymi uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe  w celu zdobycia przygotowania zawodowego zgodnie z podstawa programową i potrzebami rynku  pracy. Realizują tematy zajęć praktycznych u pracodawców w realnych warunkach pracy.