Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Pieśń i Hymn Szkoły

 Hymn Szkoły

DO NIEBIESKICH POWAŁ

Do niebieskich pował od grud czarnej ziemi,
Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni./x2

Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata,
Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać./x2

Pod sztandarem naszym kwitnie wiara chłopska,
Cała ziemia za nim ruszy, pójdzie żywa Polska./x2

 Pieśń szkoły Leśniański walczyk 

Radością oczy płoną,
tęsknota serce rwie.
Wciąż rozśpiewane grono
tu w Leśnej kształci się.
Mariampol, Roskosz, Biała
Podlaska ziemia w krąg
złączyła się tu cała
uściskiem młodych rąk.
Złączyła się tu cała
uściskiem młodych rąk.
Ref.
Niech płynie w dal,
niech płynie w dal
Leśniańskiej szkoły śpiew.
Niech dźwięki jego niesie wiatr,
niech zginą smutki, gniew.
Ten miły czas, spędzony wraz
wspominać będziesz rad.
Piosenkę każdy z nas
zabierze z sobą w świat.
Piosenkę każdy z nas
zabierze z sobą w świat.