Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Wydawanie duplikatów dokumentów

Duplikat świadectw

W celu otrzymania duplikatu świadectwa należy: 

Złożyć Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (doc) do sekretariatu 

Dokonać wpłaty 26,00 zł na konto 

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w NBP O/Lublin Nr 53 1010 13390025 1222 3100 0000

 

Duplikat legitymacji 

W celu otrzymania duplikatu legitymacji należy: 

Złożyć Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (doc) do sekretariatu

Dokonać wpłaty 9,00 zł na konto 

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w NBP O/Lublin Nr 53 1010 13390025 1222 3100 0000