Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zespół wokalno-instrumentalny TAKT

Zespół TAKT zorganizował przed laty jego obecny opiekun Sławomir Bartniczuk.

Wielu wspaniałych młodych ludzi opuściło już zespół, wykorzystując nabyte umiejętności w dorosłym, pozaszkolnym życiu.

W tworzeniu i pracy zespołu niebagatelną rolę odegrało przekonanie, że należy wszechstronnie umacniać przywiązanie młodych ludzi do kultury. Traktować to należy jako kontynuację kształcenia humanistycznego, a nawet filologicznego – szacunek do słowa, spotkanie z poezją śpiewaną. Ważnym czynnikiem jest przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych – radzenia sobie w trudnych sytuacjach, potwierdzenia przekonania o własnej wartości i umiejętnościach. W pracy zespołu ważne miejsce zajmują także pogłębianie wiedzy z teorii muzyki, ćwiczenie umiejętności czytania nut, nauka stosowania się do oznaczeń muzycznych, nauka elementów harmonii. Na bieżąco prowadzona jest praca nad kształtowaniem poczucia odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie koleżeńskiej. Dużo pracy i czasu członkowie zespołu poświęcają na ćwiczenia doskonalące dykcję, umiejętność pracy z mikrofonem. Zainteresowani uczniowie mają także możliwość zrobienia pierwszego kroku w nauczeniu się gry na wybranych instrumentach.

Zespół występuje na uroczystościach szkolnych i środowiskowych. W historii zespołu zapisanych jest wiele ważnych dla niego wydarzeń.

Zespół TAKT ciągle wzbogaca swój repertuar, doskonali umiejętności wykonawcze i interpretacyjne, przyjmuje nowych uzdolnionych uczniów w miejsce tych, którzy odchodzą po ukończeniu naszej szkoły.