Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pracownicy niepedagogiczni

Aleksandra Iwaniuk – Sekretarz Szkoły

Agnieszka Korbut – Sekretarz Szkoły (długotrwała nieobecność związana z rodzicielstwem) 

Dorota Niedźwiedź – Główny Księgowy

Dorota Klekot – Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Mariola Królikowska – Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Izabela Piotrowska- Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Marta Stasiuk – Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Bernadeta Demczuk – Kierownik Gospodarczy

Magdalena Nazaruk – Starszy magazynier

Anna Kwaśna – Starszy Woźny

Iwona Fijoł – Sprzątaczka

Magdalena Malczuk – Sprzątaczka

Dorota Stefaniak – Sprzątaczka

Barbara Jóźwiak – Praczka-Sprzątaczka

Justyna Kaspruk – Sprzątaczka

Renata Chudzik – Rzemieślnik 

Bożena Chwedczuk – Rzemieślnik 

Małgorzata Filipiuk – Rzemieślnik 

Marta Kwaśna – Rzemieślnik

Jadwiga Szymula – Rzemieślnik 

Tomasz Demianiuk – Rzemieślnik 

Łukasz Szewczuk – Rzemieślnik

Grzegorz Szwed – Rzemieślnik 

Mirosław Szymula – Rzemieślnik

Albin Juszczuk – Dozorca

Stanisław Niedźwiedź – Dozorca