Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pracownicy niepedagogiczni

 

Monika Kalinka – Sekretarz Szkoły

Agnieszka Korbut – Sekretarz Szkoły (długotrwała nieobecność związana z rodzicielstwem) 

Dorota Niedźwiedź – Główny Księgowy

Dorota Klekot – Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Marta Stasiuk – Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Elżbieta Waszczuk – Specjalista d/s dochodów i wydatków budżetowych 

Aleksandra Iwaniuk – Specjalista d/s informatycznych 

Mariola Królikowska – Samodzielny referent (długotrwała nieobecność związana z rodzicielstwem) 

Bernadeta Demczuk – Kierownik Gospodarczy

Izabela Piotrowska – Starszy magazynier

Anna Kwaśna – Starszy Woźny

Iwona Fijoł – Sprzątaczka

Magdalena Malczuk – Sprzątaczka

Dorota Stefaniak – Sprzątaczka

Barbara Jóźwiak – Praczka-Sprzątaczka

Renata Chudzik – Rzemieślnik 

Bożena Chwedczuk – Rzemieślnik 

Małgorzata Filipiuk – Rzemieślnik 

Jadwiga Szymula – Rzemieślnik 

Tomasz Demianiuk – Rzemieślnik 

Łukasz Szewczuk – Rzemieślnik

Grzegorz Szwed – Rzemieślnik 

Mirosław Szymula – Rzemieślnik

Albin Juszczuk – Dozorca

Stanisław Niedźwiedź – Dozorca

Stanisław Sienkiewicz – Dozorca (długotrwała nieobecność )