Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Koło PCK

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej jest organizacją, której działalność ma charakter akcyjny, opierający się na wytycznych PCK oddział w Lublinie. Głównym celem działalności koła jest kształtowanie wśród młodzieży naszej szkoły aktywnych postaw i zachowań dla dobra drugiego człowieka. Skupia ono młodych ludzi, którzy swoim działaniem chcą pomagać innym, promują idee humanitaryzmu, oświaty i kultury zdrowotnej, zasady bezpieczeństwa w różnych przejawach życia. Pozwala młodzieży poznać podstawowe zasady wolontariatu, w sposób aktywny włączyć się w akcje na rzecz ludzi i zwierząt potrzebujących pomocy.

W ramach pracy koła odbywają się zajęcia tematyczne, podczas których młodzież przyswaja niezbędne wiadomości oraz gromadzi materiały i wykonuje gazetki informacyjne. Stałym punktem działalności koła są akcje:

„Oddaj krew”- propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, wizyta młodzieży w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białej Podlaskiej;

„Sprzątanie grobów”, pod koniec października wolontariusze odwiedzają opuszczone groby i porządkują teren na leśniańskim cmentarzu;

 

„Światowy Dzień Walki z Głodem” uświadamianie jakim problemem jest głód w Polsce i na świecie;

„Pomórzmy zwierzakom przed zimą” zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azyl” w Białej Podlaskiej;

„Pomoc potrzebującym” akcja polegająca na współpracy z miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach której młodzież odwiedza i pomaga osobom chorym i starszym potrzebującym różnego rodzaju wsparcia.