Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zaprasza osoby dorosłe na nieodpłatne, prowadzone w systemie zaocznym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

Rolnik

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie ROLNIK musi dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
  3. świadectwo ukończenia szkoły
  4. jedną fotografię
  5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E
 
oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy kat. T, C+E lub B+E (jeśli posiada) – kandydat posiadający powyższe uprawnienia zostanie zwolniony z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.
 
Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego rolnika uprawniającego do korzystania z różnych programów UE.
 

Technik rolnik

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie TECHNIK ROLNIK musi dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
  3. świadectwo ukończenia szkoły
  4. jedną fotografię

oraz okazać:
– dowód osobisty

Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego technika rolnika uprawniającego do korzystania z różnych programów UE.

Zasady rekrutacji KKZ

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24 .

Serdecznie zapraszam


Radosław Stanisław Klekot
Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej