Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Projekty Archiwum

Belka Narodowy Program Czytelnictwa

Uzyskaliśmy wsparcie finansowe na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. Jego celem jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Na realizację programu otrzymaliśmy 12 000 zł, z czego 50% przeznaczyliśmy na nowe książki.

Zakupiliśmy 218 książek i audiobooków, z czego 23% to lektury.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup elementów wyposażenia do biblioteki.

Logo Kapitał Ludzki

W związku z zatwierdzonym do realizacji projektem „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” pn : Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie Południowego Podlasia ZSCKR w Leśnej Podlaskiej planuje zorganizować wyjazd na praktykę zawodową na Węgry w terminie 30.03.2014 – 18.04.2014. Podczas praktyki uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, nabędą nowe kompetencje zawodowe, a konieczność porozumiewania się w języku obcym umożliwi im poszerzenie umiejętności językowych. Zdobytą w trakcie praktyki wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają do rozwoju już istniejących i zakładania nowych gospodarstw rolnych w regionie Południowego Podlasia.

Baner szkoła w ruchu

W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

 

Minister Edukacji Narodowej przyzna tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą różne działania na rzecz aktywności fizycznej.

Nasza szkoła wybrała realizację zadań w następujących obszarach:

Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne z przykładami dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną dowodzące, że lekcje wychowania fizycznego są ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.

Obszar nr 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe – trzy udokumentowane akcje związane z aktywnością ruchową uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Obszar nr 8 – aktywność w gronie rodziny – zorganizowanie w szkole imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów.

Logo Fundacja AgriNatura

Projekt „MAM SWOJE ZDANIE- Edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” realizowany  w naszej szkole przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura (www.agrinatura.pl) .

Projekt jest pilotażową intensywną nieformalną edukacją dla demokracji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży szkół rolniczych.

Działania rozplanowane są na dwa kolejne semestry. Obejmują szereg równoległych wydarzeń w 3 szkołach (szkoły w Starym Lubiejewie, Leśnej Podlaskiej i Sandomierzu): w każdej 3 warsztaty, 3 spotkania studyjne, 2 akcje na rzecz społeczności, 1 seminarium oraz 1 wspólny wyjazd zagraniczny do Bawarii dla najlepszej grupy uczniów.

Realizowany w 2012 roku.

 

Plakat Kuźnia