Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej funkcjonuje od 1969 roku. Szkoła powstała w miejsce likwidowanego Liceum Pedagogicznego. Rozwój jej przedstawia poniższy rys historyczny.

 • Funkcję dyrektora nowo-utworzonych szkół obejmuje mgr Stanisław Kępka, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora wygaszanego Liceum Pedagogicznego.
 • Rozpoczyna działalność Technikum Ochrony Roślin – 5letnie, Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 2-letnia i Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej – 2-letnia.
 • Kadrę Pedagogiczną stanowili: nauczyciele wygaszanego Liceum Pedagogicznego: mgr Zenon Chachaj, mgr Anna Barańska-Wej, mgr Andrzej Radek, mgr Emil Byjoś, Alina Kluziak-Kuc, Elżbieta Wójtowicz, nauczyciele szkoły ćwiczeń: Joanna Chmielowska, Teresa Jajus, Wiesław Wrotkowski oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: inż. Bogdan Chachulski, mgr inż. Kazimiera.
date

1969

date

1970

 • Przejęcie od Liceum Pedagogicznego bazy dydaktyczno – technicznej z zapleczem socjalnym i gospodarstwa rolnego na rzecz szkół rolniczych.
 • Ostatnia matura Liceum Pedagogicznego.
 • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej – 74 absolwentów.
 • Kapitalny remont głównego budynku szkoły.
date

1971

date

1972

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Rolniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
 • I miejsce w eliminacjach powiatowych szkolnych chórów i zespołów muzycznych.
 • Rozpoczęcie działalności Technikum Ochrony Roślin na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
 • Rozpoczęcie budowy nowej obory.
 • Udział szkoły w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Najpiękniejsza i wzorowo zorganizowana szkoła”.
date

1973

date

1974

 • Pierwsza studniówka Technikum Ochrony Roślin.
 • Pierwsza matura Technikum Ochrony Roślin.
 • I Zjazd Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej.
 • Oddanie do użytku nowej obory.
 • I miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.
date

1975

date

1976

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Hodowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
 • Wizyta Ministra Rolnictwa Kazimierza Barcikowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Gucwy i I Sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej Ryszarda Sochy.
 • I miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.
 • Udział ucznia Mariana Filipiuka w eliminacjach centralnych I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
 • Utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkól Rolniczych w Leśnej Podlaskiej w składzie Technikum Ochrony Roślin 5-letnie, Technikum Rolnicze 3-letnie, Technikum Hodowlane 3-letnie, Technikum Rolnicze dla Pracujących zaoczne, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicze Szkoły Rolnicze filialne w Łosicach, Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu.
 • Rozpoczęcie budowy internatu, 4 bloków mieszkalnych, studni głębinowej, oczyszczalni ścieków i kotłowni węglowej CO.
 • I miejsce drużyn dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.
date

1977

date

1978

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ochrony Roślin 3-letniego – 98 absolwentów.
 • Udział w eliminacjach centralnych III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Andrzej Ciesielczuk.
 • Rozpoczęcie budowy obiektów sportowych – Pilawa III i Pilawa IV.
date

1979

date

1980

 • Wyróżnienie dla szkoły w III Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”.
 • Rozpoczęcie działalności Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły podstawowej.
 • Zawieszenie zajęć szkolnych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego (w obiektach szkoły zostały zakwaterowane „grupy operacyjne”).
 • Awans do finału IX Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym – Janusz Michalak i Andrzej Stasiuk.
date

1981

date

1982

 • Udział w eliminacjach centralnych VI OWiUR (indeks) – Leszek Chwedczuk.
 • Medal dla Szkoły za zasługi dla LOK przyznany przez Zarząd Główny LOK.
 • Oddanie do użytku bloków mieszkalnych.
 • Udział w eliminacjach centralnych VII OWiUR(indeks) – Andrzej Boreckie i Agnieszka Piwoni.
 • III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego – Urszula Makarewicz.
 • I miejsce w rzucie oszczepem juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Barbara Gałązka.
 • I miejsce w pchnięciu kulą juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Lucyna Gaja.
 • I miejsce w rzucie dyskiem juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Lucyna Gaja.
date

1983

date

1984

 • Ostatnia matura w Technikum Hodowlanym – 157 absolwentów.
 • Oddanie do użytku obiektów Pilawa III.
 • Finalista Eliminacji Centralnych VIII OWiUR – Artur Nitek.
 • I miejsce chłopców i dziewcząt w Wojewódzkich Zawodach Sportów Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”.
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „J.I. Kraszewski – jego życie i dzieło” – Małgorzata Laszuk.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej poległym w okresie II wojny światowej.
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – „Kraszewski, jego życie i dzieło” – Elwira Pietruczuk i II miejsce – Małgorzata Laszuk.
 • I miejsce w konkurencji strzelanie w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Teleturnieju Marinistycznego LOK – Marka Topyły.
date

1985

date

1986

 • Oddanie do użytku nowego budynku internatu.
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – „Kraszewski, jego życie i dzieło – Agnieszka Biskupska”.
 • I miejsce w trójboju obronnym w V Wojewódzkiej Spartakiadzie w Letnich Sportach Obronnych – Marek Dołęgowski i Sylwester Andrusiewicz.
 • 25 marca 1987r. – pogrzeb wicedyrektora Szkoły mgr inż. Józefa Dymickiego.
 • Pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Stanisława Kępki.
 • 1 września 1987r. – stanowisko dyrektora Szkoły obejmuje mgr inż. Franciszek Horbowiec.
 • Udział w XI Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Adam Olesiejuk.
date

1987

date

1988

 • Odejście na emeryturę wicedyrektora Szkoły Adama Osiora.
 • Odsłonięcie pamiątkowego kamienia ufundowanego przez uczniów Seminarium Nauczycielskiego.
 • VI miejsce w eliminacjach centralnych XII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Artur Karwacki.
 • VII miejsce w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Wsi – Małgorzata Teodoruk.
 • I miejsce w konkurencji rzut dyskiem juniorek w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Elżbieta Górecka.
 • Jubileusz 20-lecia szkoły.
 • Nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa.
 • Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
 • I Zjazd Absolwentów.
 • Udział w eliminacjach centralnych XIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Andrzej Łukijańczuk.
 • I miejsce w biegach na dystansie 1500 m. w I Rzucie Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej Juniorów – Zenon Oleksiuk i Aneta Osypiuk.
 • I miejsce w trójskokach w I Rzucie Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej Juniorów – Marek Stalewski.
 • IV miejsce w tenisie stołowym w XIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych i Leśnych – Maciej Wawrzyniak i Andrzej Sikora.
  .
date

1989

date

1990

 • Oddanie do użytku szkolnego dużej hali sportowej.
 • Odznaczenie sztandaru Szkoły Krzyżem Batalionów Chłopskich.
 • I miejsce w eliminacjach okręgowych XV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja roślinna – Tomasz Łukijańczuk.
 • II miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja zwierzęca – Anna Kwiatkowska.
 • VI miejsce w Międzynarodowych Zawodach Letnich Sportach Obronnych – Robert Świderski.
date

1991

date

1992

 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Anna Maria Sęk.
 • Rozpoczęcie działalności Technikum Ogrodniczego 5-letniego.
 • Wprowadzenie do tradycji szkoły Święta Szkoły , Dnia Patrona i Święta Plonów.
 • I miejsce w indywidualnej klasyfikacji generalnej w Międzywojewódzkich Letnich Sportach Obronnych LOK – Robert Świderski.
 • Rozpoczęcie działalności Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej.
 • Utworzenie ogrodu botanicznego w miejscu placu węglowego.
 • I miejsce w konkurencji sztafeta biatlonowa w Wojewódzkich Zawodach Letnich Sportów Obronnych LOK – Bernard Maksymiuk.
date

1993

date

1994

 • Jubileusz 25-lecia szkoły i II Zjazd Absolwentów.
 • Utworzenie Izby Tradycji Szkolnej.
 • Oddanie do użytku dwóch pracowni mechanizacji rolnictwa w budynku „nad fosą”.
 • Udział w eliminacjach centralnych XVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Andrzej Filipiuk.
 • I miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu czytelniczego „Kraszewski – jego życie i dzieło” – Justyna Paluch.
 • IV miejsce drużyny dziewcząt w eliminacjach strefowych do Igrzysk Młodzieży Szkół Rolniczych w Koszykówce.
 • Rozpoczęcie działalności Technikum Technologii Żywności na podbudowie szkoły podstawowej.
 • Założenie sadu dydaktycznego.
 • I Krajowa Spartakiada KRUS.
 • Udział w eliminacjach centralnych XIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej – Bogusław Sobolewski.
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkól Ponadpodstawowych w Indywidualnym Tenisie Stołowym – Bożena Kołtun i Marek Jaroszuk.
date

1995

date

1996

 • Rozpoczęcie działalności Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej.
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ochrony Roślin 5-letniego – 592 absolwentów.
 • Nawiązanie współpracy z Liceum Rolniczym w Melle we Francji.
 • Laureat eliminacji centralnych XX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Sławomir Pawłowski.
 • Laureat eliminacji centralnych Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Sławomir Pawłowski.
 • I miejsce w grze pojedynczej w eliminacjach strefowych do Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym – Bożena Kołtun.
 • Rozpoczęcie działalności Technikum Ogrodniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej.
 • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rolniczej- 843 absolwentów.
 • Pożegnanie odchodzącego na emeryturę byłego dyrektora Franciszka Horbowca.
 • Wojewódzka inauguracja roku szkolnego Szkół Rolniczych.
 • Oddanie do użytku szklarni dydaktycznej.
 • Włączenie do „Leśniaków” absolwentów wszystkich szkół rolniczych.
 • Finaliści eliminacji centralnych XXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Sylwia Zając i Grzegorz Gawlik.
 • III miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym w XVII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych w pływaniu – Adrian Bagniuk.
date

1997

date

1998

 • Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i nadanie szkole nowej nazwy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
 • Oddanie do użytku kotłowni olejowej i wymiana centralnego ogrzewania w budynku szkoły.
 • Finalista eliminacji centralnych Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Krzysztof Sobolewski.
 • XIII miejsce w Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym – Urszula Stupak.
 • I miejsce w skoku w dal w Halowych Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce – Dawid Ostapiuk.
 • Zmiana organu prowadzącego Zespół – prowadzenie szkoły przejmuje Powiat Bialski.
 • Jubileusz 30-lecia szkoły i III Zjazd Absolwentów.
 • Likwidacja gospodarstwa pomocniczego i utworzenie dydaktycznego gospodarstwa szkolnego.
 • Remont pomieszczeń po byłej kotłowni węglowej i utworzenie sali Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Marcin Warecki.
 • I miejsce w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar „Słowa Podlasia” – Urszula Stupak.
 • I miejsce w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce – Marcina Hoduna.
 • III miejsce na dystansie 100m stylem klasycznym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich GRAND – PRIX Szkół Rolniczych – Karol Juńczyk.
date

1999

date

2000

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Rolniczego 5-letniego – 365 absolwentów.
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Rolniczego 3-letniego- 653 absolwentów.
 • Utworzenie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Wizyta Ministra Rolnictwa Artura Balzsa, I inauguracja roku akademickiego.
 • Utworzenie dwóch pracowni laboratoriów: chemicznego i biologicznego.
 • I miejsca w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce – Marcin Hodun.
 • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej na podbudowie szkoły podstawowej – 105 absolwentów.
 • Przyznanie Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego medalu za zasługi dla ,,Ruchu Ludowego” NKW- PSL.
 • Wymiana stolarki okiennej w internacie.
 • Pogrzeb założyciela i wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej mgr Stanisława Kępki.
 • I miejsce w eliminacjach centralnych XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes – Piotr Litwiniuk.
 • V miejsce drużyny chłopców w koszykówce w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieżowych Szkół Rolniczych.
 • VI miejsce w rzucie oszczepem w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieżowych Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce – Mariusz Hodun.
date

2001

date

2002

 • Rozpoczęcie działalności: Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją i ekonomiczno-administracyjnym, Technikum 4-letniego w zawodzie technik agrobiznesu i technik technologii żywności.
 • Stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Beata Kalwarczyk- Warpas.
 • Pogrzeb wicedyrektor mgr inż. Jadwigi Klimiuk.
 • Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym szkoły.
 • I miejsce, finalista eliminacji centralnych XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Katarzyna Doluk.
 • I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce – Antoni Sawtyruk.
 • I miejsce w biegu na dystansie 400 mety w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce – Robert Ruszkowski.
 • Laureat eliminacji centralnych XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Agata Firsiuk.
 • Finalista eliminacji centralnych V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności – Marcin Zaniewicz.
 • Finalista XV Krajowej Olimpiady Ochrony Środowiska – Paweł Warsz.
 • Wyjazd młodzieży do Oberhavel na Kulturowe Spotkania Młodzieży.
 • XI miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Polski Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak żołnierze”.
date

2003

date

2004

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ogrodniczego 3-letniego w Technikum Uzupełniające.
 • Wykonanie nowej elewacji budynku głównego szkoły.
 • Kapitalny remont dużej i małej sali sportowej.
 • Pierwsze dyplomy inżynierskie uzyskane przez absolwentów ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej.
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym – Katarzyna Ciesielczuk i Anna Skrodziuk.
 • V miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Rejonu w Koszykówce.
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Technologii Żywności – 229 absolwentów, Liceum Agrobiznesu – 319 absolwentów, Liceum Ogólnokształcącego – 25 absolwentów.
 • Utworzenie Technikum dla dorosłych.
 • Uroczystość 5-lecia ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej.
 • Utworzenie szkolnego centrum multimedialnego.
date

2005

date

2006

 • Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego szkół prowadzonych przez Powiat Bialski.
 • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik architektury krajobrazu.
 • Porozumienie w sprawie przekazania Zespołu Szkół RCKU Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego z dniem 01 stycznia 2007 roku.
 • XXIV Pielgrzymka – Zjazd Leśniaków i odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku głównym szkoły.
 • Finalista konkursu „Wiedza biletem do Brukseli” – Sylwia Furmańczyk.
 • Zmiana organu prowadzącego Zespół, prowadzenie przejmuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją- 81 absolwentów i ekonomiczno- administracyjnym- 71 absolwentów.
 • I Krajowa Inauguracja Roku Szkolnego Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Doposażenie szkoły w sprzęt rolniczy- kombajn Claas Medion, agregat uprawowo- siewny, ciągnik Fent714 i 3 samochody do nauki jazdy itp..
 • VIII miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności – Agnieszka Miechowicz.
date

2007

date

2008

 • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik turystyki wiejskiej.
 • Kapitalny remont 7 pracowni przedmiotowych w budynku głównym szkoły.
 • Laureatka XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes – Magdalena Firsiuk.
 • III miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce – Martyna Warda.
 • Zmiana nazwy Zespołu na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.
 • Jubileusz 40-lecia i IV zjazd absolwentów.
 • Utworzenie Szkoły Policealnej.
 • I miejsce w eliminacjach centralnych XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes – Magdalena Firsiuk.
 • Finalista eliminacji centralnych XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności – Grzegorz Maciejuk.
 • XVII miejsce w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – Przemysław Huczek.
date

2009

date

2010

 • Podpisanie porozumienia o współpracy ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor z departamentu Bekes na Węgrzech.
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Wysokowskim Państwowym Rolniczym Zawodowo – Technicznym Koledżem na Białorusi.
 • Modernizacja i wyposażenie biblioteki szkolnej.
 • Budowa budynku dydaktyczno – garażowego.
 • Budowa elewatorów zbożowych.
 • Laureat XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym w bloku agrobiznes – Łukasz Nowicki.
 • III miejsce w II Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „ W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Dawid Chromiec.
 • I miejsce w II Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Michał Bobko.
 • Wyjazd młodzieży do Państwowego Rolniczego Zawodowo – Technicznego Koledżuw Wysokiem na Białorusi.
 • III miejsce konkursie na film amatorski pt. „Wyroby , produkty lokalne i regionalne w oparciu o PROW 2007 – 2013” organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tomasz Bogusz.
 • Wyróżnienie w konkursie na album pt. „Krajobraz Wsi – połączenie tradycji i nowoczesności – w oparciu o działania PROW 2007 – 2013” organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Paulina Parafiniuk.
 • I miejsce w eliminacjach powiatowych II Wojewódzkiego Konkursu o Polskim Ruch Ludowym – Ewa Kwaśna.
 • I miejsce w biegach na dystansie 100 m i 200 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Karol Musiej.
date

2011

date

2012

 • Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Rozpoczęcie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji R3.
 • Wyjazd studyjny do Niemiec młodzieży w ramach realizowanego projektu „ Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”.
 • III miejsce w IV Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Tomasz Bogusz.
 • I miejsce w biegu na dystansie 100 m w Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Maciej Musiał.
 • III miejsce w skoku wzwyż Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Arkadiusz Domański.
 • Utworzenie pracowni obsługi gości w internacie.
  Utwardzenie placu przy budynku szkoły.
 • Wymiana sieci wodociągowej.
 • Rozpoczęcie działalności koła ZMW.
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach na Białorusi.
 • III miejsce w pchnięciu Kulą w Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Adam Czernik.
date

2013

date

2014

 • Warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa” zorganizowane w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie.
 • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci.
 • Wyjazd młodzieży do Państwowego Rolniczego Zawodowo – Technicznego Koledżuw Wysokiem na Białorusi.
 • I miejsce w konkursie fotograficznym „LGD a obszary wiejskie” – Paulina Warpas.
 • Konferencja dla dyrektorów i pedagogów gimnazjów oraz rodziców „Kształcenie zawodowe dobry wybór” w ramach Roku Szkoły Zawodowców.
 • Utworzenie laboratorium językowego.
 • Generalny remont i doposażenie kuchni w internacie.
 • I miejsce w olimpiadzie związanej z rozwojem obszarów wiejskich – Patryk Pawłowicz.
 • I miejsce w VII Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Damian Blimel.
date

2015

date

2016

 • Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznymw Siedlcach.
 • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
 • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+.
 • I miejsce w Eliminacjach Okręgowych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca – Maciej Rypina.
 • I miejsce w VIII Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Andrzej Bogusz.
 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Radosław Klekot.
 • Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu ERASMUS+ – Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1-Mobilność Edukacyjna pt. ”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu zawodowego „Energia kompetencji- Energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 • Jubileusz 25 lecia kierowania szkołą pani dyrektor Anny Marii Sęk.
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – Andrzej Bogusz.
 • I miejsce w Finale IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – Andrzej Bogusz.
 • I miejsce w Jeździe samochodem osobowym z talerzem STEWARTA – Mateusz Niedźwiedziuk oraz I miejsce w znajomości przepisów ruchu – Mateusz Moszkowski w Regionalnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska.
 • I miejsce w IX Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych ,,W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Andrzej Bogusz.
 • I miejsce w Konkursie na Tradycyjną Palmę Wielkanocną w kategorii grupowej podczas IV Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych.
 • Kapitalny remont sali wykładowej w budynku głównym szkoły.
date

2017

date

2018

 • Pogrzeb wieloletniej wychowawczyni p. Sylwii Rut.
 • Pogrzeb wieloletniego nauczyciela i wychowawcy p. Henryka Andrusiuka.
 • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+ – Kształcenie i szkolenie zawodowe , Akcja 1-Mobilność Edukacyjna pt.”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”.
 • Realizacja projektu „Energia kompetencji- Energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego umożliwiono zdobycie nowych kwalifikacji uczniom i nauczycielom.
 • Realizacja projektu „Edukacja rolnicza na miarę XXI wieku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego: – wybudowano halę namiotową maszyn – doposażono pracownie i warsztaty szkolne w specjalistyczny sprzęt.
 • Posadzenie „Dębu Niepodległości” – z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Udział w narodowym projekcie edukacyjnym AIESEC Polska.
 • Organizacja konferencji naukowej pt. „Hodowla bydła – wyzwania i perspektywy”.
 • Organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod hasłem „Dbam o bezpieczeństwo własne i innych”.
 • Podsumowanie projektu ERASMUS+ – Kształcenie i szkolenie zawodowe , Akcja 1-Mobilność Edukacyjna pt.”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego szkolnictwa”.
 • Udział w Narodowej Wystawie Rolniczej, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uświetniającej obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – Andrzej Bogusz.
 • I miejsce w X Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych ,,W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Andrzej Bogusz.
 • III miejsce w XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Konrad Taruc.
 • II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych – Weronika Czarkowska.
 • III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych – Karolina Wdowiak.
 • I miejsce w Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Mateusz Niedźwiedziuk.
 • II miejsce w Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Jakub Spychel.
 • II miejsce drużynowo w Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Jakub Spychel, Mateusz Niedźwiedziuk, Damian Lipka.
 • Generalny remont II piętra w internacie łącznie z wyposażeniem.
  Generalny remont pracowni nr.44.
 • Przebudowa nawierzchni placu przy budynku szkoły.
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni olejowej do obiektów sportowych.
 • Termomodernizacja budynku internatu.
 • Jubileusz 50-lecia i V zjazd absolwentów.
 • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa”.
 • Uczestnictwo w akcji poboru krwi organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
 • Laureat eliminacji centralnych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa – Adrian Adamiuk.
 • II miejsce w eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa – Adrian Adamiuk.
 • II miejsce w powiatowych eliminacjach XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” –Kamil Adamiuk.
 • Wyróżnienie w Finale XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „ J.I. Kraszewski- jego życie i dzieło”- Paweł Koszołko.
 • IX miejsce w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Andrzej Bogusz.
date

2019