Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Sport

Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego mają charakter sportowo – rekreacyjny i są skierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży, uświadomienie konieczności aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do stosowania zasad prozdrowotnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków usprawniania się przez całe życie.

Młodzież jest także przygotowywana do udziału w zawodach sportowych.

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE  W OBIEKTACH SPORTOWYCH

Dzień tygodnia Godzina Zajęcia Prowadzący/Opiekun

PONIEDZIAŁEK

15.15-16.00

15.10-15.55

Piłka siatkowa /ręczna

Zajęcia taneczne

mgr Honorata Godlewska

mgr Kamila Trojanowska

WTOREK

15.15-16.00

15.15-16.00

15.10-15.55

Tenis stołowy

 Siłownia

 Koszykówka

mgr Honorata Godlewska

mgr Renata Sikora

mgr Bartosz Reduch

ŚRODA

15.30-16.30 

 Piłka nożna chłopców

  mgr Renata Sikora

CZWARTEK

15.15-16.00

Piłka nożna dziewcząt 

mgr Renata Sikora