Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sport

Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego mają charakter sportowo – rekreacyjny i są skierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży, uświadomienie konieczności aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do stosowania zasad prozdrowotnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków usprawniania się przez całe życie.

Młodzież jest także przygotowywana do udziału w zawodach sportowych.

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SEKCJACH SPORTOWYCH:

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINAZAJĘCIAPPROWADZĄCY/OPIEKUN
 PONIEDZIAŁEK 15.15-16.00 Piłka siatkowa /ręczna  mgr Honorata Godlewska
 WTOREK 15.15-16.00 Tenis stołowy  mgr Honorata Godlewska
 ŚRODA 14.50-16.15 Koszykówka dziewcząt i chłopców mgr Renata Sikora
 CZWARTEK15.10-16.15

15.15-16.00

 Halowa piłka nożna

 Siłownia

 mgr Renata Sikora

 mgr Katarzyna Sęk

 

 

Zapraszamy