Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

Rektrutacja do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej na rok szkolny 2023/2024.

zalacznik-nr-1-do-zasad-postepowania (doc)

 

Rekrutacja na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2023/2024.

zalacznik-nr-2-kursy-zasady (doc)