Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

obowiązuje od 02.01.2024

Lp. Nazwa zajęć Prowadzący zajęcia Termin i miejsce Uwagi
1.
Koło biologiczne
Baran Irmina
Poniedziałek 15.10-15.55 sala 29
art. 42 ust. 2f KN
2.
Koło geograficzne-konsultacje
Mądra Żaneta
Piątek 13:35-14:30 sala 29
art. 42 ust. 2f KN
3.
Koło przygotowujące do Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
Stasiuk Monika
Piątek 15:10-15:55 sala 35
art. 42 ust. 2f KN
4.
Koło przygotowujące do konkursów rolniczych i konkursu pożarniczego
Bogusz Tomasz
Środa 15:15-16:00 warsztaty
art. 42 ust. 2f KN
5.
Koło gastronomiczne
Szwed Dorota
Poniedziałek 15.10-15.55 sala 9

art. 42 ust. 2f KN

6.
Koło przygotowujące do OWiUR blok weterynaria i konkursu weterynaryjnego
Kalinowska Paulina

Czwartek 8:00-8:45 sala6

Poniedziałek 13:35-14:20 sala 36

7.
Koło Duszpasterstwa Młodzieży Szkoły
Oparcik Marcin
Poniedziałek 14:25-15:10 sala 10
art. 42 ust. 2f KN
8.
Koło plastyczne

Naumiuk Agata

Stefaniuk Krystyna

W miarę potrzeb

internat

art. 42 ust. 2f KN
9.
Szkole Koło PCK

Krupa Barbara,

Romaniuk Anna, 

Forty Justyna,

W miarę potrzeb

internat

art. 42 ust. 2f KN
10.
Szkolne Koło Pszczelarskie im. Kazimierza Lewickiego
Łucewicz Marek
Wtorek 15:15-16:00 sala 35
art. 42 ust. 2f KN
11.
Koło mechanizatorów
Żurkowski Karol
Środa 15:15-16:00 warsztaty szkolne
art. 42 ust. 2f KN
12.
Koło języka rosyjskiego "Zakochać się w Rosji"
Niedźwiedź Magdalena
Poniedziałek 15:30-16:15 internat

art. 42 ust. 2f KN

13.
Zespół teatralny

Wiczuk Marta

Hołonowicz Ewa

Czwartek 15:10-15:55 

sala 4

Wtorek 15:10-15:55

art. 42 ust. 2f KN
14.
Zespół wokalnoinstrumentalny i ludowy zespół śpiewaczy
Bartniczuk Sławomir
Środa 15:10-15:55 sala 4
15.
Klub Coolturalny
Iwanowska Marta
Środa 19:00-20:00 internat
art. 42 ust. 2f KN
16.
Sekcja halowej piłki nożnej dziewcząt i chłopców
Sikora Renata

Środa 15:15-16:20

Czwartek 15:15-16:20

art. 42 ust. 2f KN
17.
Sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców
Reduch Bartosz
Wtorek 15:15-16:00
18.
Sekcja piłki ręcznej i siatkówki dziewcząt i chłopców
Godlewska Honorata
Poniedziałek 15:15-16:00
art. 42 ust. 2f KN
19.
Sekcja siłownia
Sikora Renata
Wtorek 15:15-16:00
zajęcia nie odbywają się w II okresie
20.
Sekcja tenisa stołowego
Godlewska Honorata
Wtorek 15:15-16:00
21.
Zajęcia fitness
Sęk Katarzyna
Wtorek 19:00-20:00 Internat
art. 42 ust. 2f KN
22.
Zajęcia taneczne
Trojanowska Kamila
Poniedziałek 15:15-16:00
art. 42 ust. 2f KN
23.
Kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż

Żurkowski Karol 

Liniewicz Mateusz 

Bogusz Tomasz

24.
Kurs stosowania środków ochrony roślin aparaturą naziemną

Łucewicz Marek

Godlewska Honorata

25.
Zajęcia przygotowujące do Olimpiady ZUS
Kacik Danuta
Czwartek 15:10-15:55 sala 5
art. 42 ust. 2f KN
26.
Zajęcia pozalekcyjne z obróbki materiałów z wykorzystaniem drukarki 3D
Reduch Bartosz
Kalinowski Andrzej
Środa 15:15-16:00 sala M
Poniedziałek 15:15-16:00 sala M
art. 42 ust. 2f KN
27.
Zajęcia przygotowujące do turnieju motoryzacyjnego
Markowski Rafał
Środa 14:25-15:10 sala
art. 42 ust. 2f KN
28.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacje ROL.02, ROL.08
Liniewicz Mateusz
Czwartek 14:45-15:30 sala 34
art. 42 ust. 2f KN
29.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja HGT.02
Stasiuk Monika
Czwartek 15:10-15:55 sala 41
art. 42 ust. 2f KN
30.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja HGT.12
Szwed Dorota
Środa 14:25-15:10 sala 43

art. 42 ust. 2f KN

realizacja w I okresie

31.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacja ROL.11
Kalinowska Paulina
Poniedziałek 14:25-15:10 sala 36
art. 42 ust. 2f KN
32.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Niedźwiedź Magdalena
Czwartek 12:45-13:30 sala 11
art. 42 ust. 2f KN
33.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. angielskiego
Rudowska Marta
Środa 12:45-13:30 sala 45
art. 42 ust. 2f KN
34.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego
Wiczuk Marta
Piątek 12:45-13:30 sala 5
art. 42 ust. 2f KN
35.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

Mierzejewska Anna

Kondraciuk Magdalena

Poniedziałek 12:45-13:30 sala 11 

Wtorek 12:45-13:30 sala 11

art. 42 ust. 2f KN
36.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Mierzejewska Anna
Środa 14:25-15:10 sala 11
w ramach pensum
37.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Kondraciuk Magdalena
Poniedziałek 14:25-15:10 sala 35
w ramach pensum
38.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Chmiel Rafał

Wtorek 14:25-15:10 sala 11

Środa 14:25-15:10 sala 25

art. 42 ust. 2f KN
39.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
Bartniczuk Sławomir
Poniedziałek 15:15-15:55 sala 4
art. 42 ust. 2f KN
40.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego
Walczuk Patrycja
Poniedziałek 14:25-15:10 sala 47
art. 42 ust. 2f KN
41.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
Kalinka Monika
Środa 14:25-15:10 Biblioteka szkolna
art. 42 ust. 2f KN
42.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze biologii i chemii
Golanko Jolanta
Poniedziałek 16:30-17:30 internat
art. 42 ust. 2f KN
43.
Konsultacje dla rodziców i uczniów
Semczuk Monika
Wtorek 13:45-14:30 gabinet pedagoga
art. 42 ust. 2f KN
44.
Konsultacje dla rodziców i uczniów
Brzozowska Klaudia
Wtorek 14:00-15:00 gabinet psychologa
art. 42 ust. 2f KN
45.
Przygotowanie do teoretycznych egzaminów wewnętrznych kat. T i B-T
Panasiuk Tomasz
Poniedziałek 8:00-8:45 sala 41
art. 42 ust. 2f KN
46.
Przygotowanie do teoretycznych egzaminów wewnętrznych kat. T i B-T
Miłkowski Sylwester
Środa 14:35-15:10 sala 41

art. 42 ust. 2f KN

co 2 tydzień

47.
Koło przyjaciół biblioteki
Kalinka Monika
Wtorek 14:20-15:10 biblioteka