Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa budynku zabytkowego praktycznej nauki zawodu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa budynku zabytkowego praktycznej nauki zawodu LP_nr_14_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) LP_nr_14_2023_SWZ (doc) LP_nr_14_2023_SWZ (pdf) LP_nr_14_2023_zal_1_projekt_umowy (doc) LP_nr_14_2023_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_14_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_14_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc) Decyzja Starosty Bialskiego (pdf) Decyzja LWKZ (pdf) 1 IN. Inwentaryzacja parter (pdf) 1 K. Schody kamienne (pdf) 1 AB. Rzut parteru (pdf) 2 AB. Rzut dachu (pdf) 2 IN. […]

Roboty budowlane Przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Roboty budowlane Przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni LP_nr_13_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) LP_nr_13_2023_SWZ (doc)   LP_nr_13_2023_SWZ (pdf) LP_nr_13_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)   LP_nr_13_2023_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_13_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_13_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc) Projekt zagospodarowania działki i projekt arch.-bud. – przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni (pdf) Projekt techniczny – przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni (pdf) Projekt elektryczny pralnia ZSCKR […]

Zakup przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2023/2024 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zakup przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiejw roku szkolnym 2023/2024paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych SWZ (doc)  SWZ (pdf) formularz ofertowy zał. nr 1 do SWZ (doc) opis kryteriów zał. nr 2 do SWZ (doc) projekt umowy zał. nr 3 do SWZ (doc) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej […]

Roboty budowlane Termomodernizacja obiektu sportowego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Roboty budowlane Termomodernizacja obiektu sportowego LP_nr_11_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) LP_nr_11_2023_SWZ (doc) LP_nr_11_2023_SWZ (pdf) LP_nr_11_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)  LP_nr_11_2023_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_11_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_11_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc) Projekt techniczny branży architektoniczno-budowlanej (pdf) Projekt techniczny branży elektrycznej (pdf) PRZEDMIAR – TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO (pdf) SPECYFIKACJA TECHNICZNA TERMOMODERNIZACJA PILAWA (pdf) Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany (pdf) MDCP Leśna Podlaska Pilawa (pdf) LP_nr_11_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (doc) […]

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w sezonie grzewczym 2023/2024 LP_nr_10_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) LP_nr_10_2023_SWZ (doc) LP_nr_10_2023_SWZ (pdf) LP_nr_10_2023_zal_1_projekt_umowy (doc) LP_nr_10_2023_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_10_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_10_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc) LP_nr_10_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (doc) LP_nr_10_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (pdf) LP_nr_10_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (doc) LP_nr_10_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf) LP_nr_10_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (doc) LP_nr_10_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (pdf)

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej; etap I , część 2 – Aranżacja pomieszczeń – wykonanie zabudowy meblowej

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej; etap I , część 2 – Aranżacja pomieszczeń – wykonanie zabudowy meblowej LP_nr_9_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) SWZ (pdf) LP_nr_9_2023_SWZ (doc) LP_nr_9_2023_zal_1_projekt_umowy (doc) LP_nr_9_2023_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_9_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_9_2023_zal_4_Oswiadczenie_grupa_kap (doc) 4. Projekt_aranżacji – etap I (pdf) 4.2 Przedmiar robót_aranżacja_etap_I (pdf) 4.3 […]

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej na parterze: etap I – pomieszczenia biurowo- socjalne na I piętrze; etap III – wentylacja z klimatyzacją

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej na parterze: etap I – pomieszczenia biurowo- socjalne na I piętrze; etap III – wentylacja z klimatyzacją LP_nr_4_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) LP_nr_4_2023_SWZ (doc) SWZ (pdf) LP_nr_4_2023_zal_1_projekt_umowy (doc) LP_nr_4_2022_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_4_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_4_2023_zal_4_oswiadczenie_-dot_grupy_kapitalowej (doc) Decyzja-Konserwator-Zabytkow (pdf) Decyzja-Starosta-Bialski (pdf) 1.-Projekt_pzt_i_architektoniczno_budowlany_Etap__I-i-III (pdf) 2.-Projekt_techniczny_etap_I (pdf) 2.1.2-Przedmiar_br_budowlana_etap_I (pdf) 2.1.3-Specyfikacja_techniczna_br_budowlana_etap_I […]