Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej na parterze: etap I – pomieszczenia biurowo- socjalne na I piętrze; etap III – wentylacja z klimatyzacją

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej na parterze: etap I – pomieszczenia biurowo- socjalne na I piętrze; etap III – wentylacja z klimatyzacją LP_nr_4_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf) LP_nr_4_2023_SWZ (doc) SWZ (pdf) LP_nr_4_2023_zal_1_projekt_umowy (doc) LP_nr_4_2022_zal_2_formularz_oferty (doc) LP_nr_4_2023_zal_3_oswiadczenia (doc) LP_nr_4_2023_zal_4_oswiadczenie_-dot_grupy_kapitalowej (doc) Decyzja-Konserwator-Zabytkow (pdf) Decyzja-Starosta-Bialski (pdf) 1.-Projekt_pzt_i_architektoniczno_budowlany_Etap__I-i-III (pdf) 2.-Projekt_techniczny_etap_I (pdf) 2.1.2-Przedmiar_br_budowlana_etap_I (pdf) 2.1.3-Specyfikacja_techniczna_br_budowlana_etap_I […]