Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w sezonie grzewczym 2023/2024

LP_nr_10_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)

LP_nr_10_2023_SWZ (doc) LP_nr_10_2023_SWZ (pdf)

LP_nr_10_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)

LP_nr_10_2023_zal_2_formularz_oferty (doc)

LP_nr_10_2023_zal_3_oswiadczenia (doc)

LP_nr_10_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc)

LP_nr_10_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (doc) LP_nr_10_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (pdf)

LP_nr_10_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (doc) LP_nr_10_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf)

LP_nr_10_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (doc) LP_nr_10_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (pdf)