Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Działalność Szkolnego Koła PCK

W minionym roku szkolnym 2022/2023 szkolne koło PCK działało bardzo prężnie dzięki aktywności i zaangażowaniu młodzieży mieszkającej w internacie.

Głównym celem działalności koła jest propagowanie wszelkich działań promujących zdrowy styl życia oraz niesienie pomocy potrzebującym.
Już od września młodzież odwiedzała starsze osoby z Leśnej Podlaskiej i pomagała im w pracach, które mogą sprawiać problemy podopiecznym. Ważnym elementem wizyt oprócz pomocy w różnych czynnościach jest rozmowa, zainteresowanie problemami ludzi doświadczających samotności i wysłuchanie tego, co mają do przekazania.

Uczniowie wiele wynoszą z tych spotkań, uczą się empatii, otwartości na problemy innych, cieszą się, że mogą na miarę swoich możliwości pomóc potrzebującym. Jedna z podopiecznych odwiedziła internat i podczas spotkania z młodzieżą opowiadała o codzienności młodych ludzi mieszkających na wsi w pierwszej połowie XX wieku.

Młodzież włączyła się również w akcje pomocy zwierzętom. W grudniu zorganizowana została sprzedaż pierników, zysk został przekazany na rzecz fundacji DOM BELLI w Białej Podlaskiej.

Światowy Dzień Życzliwości był okazją aby podzielić się z kolegami uśmiechem i życzliwym pozdrowieniem. Na okolicznościowej gazetce znalazły się sentencje, mówiące o pozytywnej roli uśmiechu i dobrego słowa w życiu.

Pełnoletni członkowie koła uczestniczyli także w spotkaniu z Honorowym Krwiodawcą , nauczycielką naszej szkoły Panią Renatą Sikorą. Dowiedzieli się wiele o korzyściach płynących z bycia krwiodawcą oraz warunkach uczestnictwa w programie.
Efektem spotkań 23 członków Koła są gazetki poświęcone ważnym problemom ekologii, cyberprzemocy, zasad zdrowego trybu życia i właściwego odżywiania. Uczniowie i opiekunowie liczą, że zwrócą one uwagę na wiele palących problemów współczesnego świata i dadzą kilka wskazówek, jak dbać o siebie i środowisko.

Młodzież ma wiele pomysłów i zapału do pracy, wraz z rozpoczęciem nowego roku będzie mierzyć się z nowymi wyzwaniami.