Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Dzień Edukacji Narodowej

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.”
J. Menander.

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 13 października 2023 roku. Wagę wydarzenia podkreślił fakt, że w  tym roku przypada 250-lecie powstania Komisji Edukacji Narodowej powołanej uchwałą sejmową 14 X 1773 roku. Pan dyrektor Radosław Klekot powitał serdecznie przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do nagrodzenia nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wyróżnienia pracowników niepedagogicznych za podejmowane działania na rzecz oświaty. Pan dyrektor złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za cierpliwość, serce i wytrwałą pracę. Szczególne słowa i życzenia skierował również do młodzieży i uczniów klas pierwszych, aby z zaangażowaniem zdobywali wiedzę i korzystali z wielu możliwości, jakie daje nasza szkoła.

Uczennica klasy drugiej technikum w zawodzie technik weterynarii Dominika Jastrzębska odczytała list Pana Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po ślubowaniu, dzięki któremu uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, wystąpiła przedstawicielka uczniów klas pierwszych Oliwia Barden – uczennica klasy pierwszej technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, która w imieniu swoich koleżanek i kolegów podziękowała wszystkim za okazane wsparcie
i obiecała godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Mateusz Jastrzębski – uczeń klasy czwartej technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który powitał pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazał serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez Zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.