Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 15 października 2022 roku. Pan dyrektor Radosław Klekot powitał serdeczne przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pan dyrektor złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za cierpliwość, serce i wytrwałą pracę. Szczególne słowa i życzenia skierował również do młodzieży i uczniów klas pierwszych, aby z zaangażowaniem zdobywali wiedzę i rozwijali swoje zainteresowania w naszej szkole.

Słowa uznania oraz życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, do wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości skierował także Pan Marian Tomkowicz – Radny Powiatu Bialskiego.

Uczennica klasy drugiej technikum w zawodzie technik weterynarii Justyna Mróz odczytała list Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po ślubowaniu, dzięki któremu uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, wystąpiła przedstawicielka uczniów klas pierwszych Maria Juszkiewicz – uczennica klasy pierwszej technikum w zawodzie technik weterynarii, która w imieniu swoich koleżanek i kolegów podziękowała wszystkim za okazane wsparcie i obiecała godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Soldat – uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik weterynarii, która powitała pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazała serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez Zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.