Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA: ZIMA 2024

Kwalifikacja Zdający Część pisemna Część praktyczna
ROL.04
KKZ

10.01.2024

11.01.2024

wg harmonogramu

15.01.2024

16.01.2024

17.01.2024

18.01.2024

wg harmonogramu

ROL.02
egzamin poprawkowy

11.01.2024

wg harmonogramu

-------------------------------
ROL.08
kl. 5BT

11.01.2024

12.01.2024

wg harmonogramu

09.01.2024

godz. 9.00

HGT.02
egzamin poprawkowy

12.01.2024

wg harmonogramu

------------------------------
HGT.12
kl. 5PT

15.01.2024

wg harmonogramu

09.01.2024

godz. 9.00

Na egzamin należy stawić się 45 min. wcześniej z dokumentem tożsamości oraz własnymi przyborami dopuszczonymi w komunikacie dyrektora CKE.

 Szczegółowe harmonogramy egzaminów dostępne są w gablocie w budynku głównym szkoły oraz w sekretariacie.