Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Konkurs nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku

W dniu 29.02.2024r. uczeń naszej szkoły Gabriel Markowski z klasy IV Technikum
w zawodzie technik weterynarii wziął udział w etapie wojewódzkim konkursu
nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku.

Konkurs ten jest formą popularyzacji i promocji wiedzy o dziejach Bałtyku jako polskiego „okna na świat” oraz płaszczyzny komunikacji między ludźmi, narodami i państwami oraz płaszczyzny wymiany towarów, usług i idei.
Jest organizowany w ramach projektu pn. „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Cieszymy się, że Gabriel rozwija swoje historyczne zainteresowania i podejmuje działania w celu zdobywania i pogłębiania wiedzy o dziejach Bałtyku oraz ludzi z nim związanych.

Logo konkursu Bałtyk