Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”

W dniu 14 listopada 2023 r. odbył się konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”. Organizatorem konkursu jest od wielu już lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej, którą reprezentowali Pan Marek Uściński – kierownik i Pani Dorota Wojcieszuk – inspektor.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zagrożeń życia i zdrowia oraz zasad bezpiecznej pracy osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

Do rywalizacji przystąpiło 21 uczniów. Konkurs przeprowadzony był w formie testu składającego się z 30 pytań.

Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów, którzy otrzymali ufundowane przez PT KRUS w Białej Podlaskiej nagrody rzeczowe:

I miejsce – Bujnik Szymon – kl. II BTa

II miejsce – Rudzki Łukasz – kl. II BT

III miejsce – Adamiuk Bartłomiej – kl. II BTa

IV miejsce – Kot Łukasz – kl. II BT

V miejsce – Korowajczuk Maciej – kl. IV BT

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.