Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

KONKURS „ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

7 listopada 2022 w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej został przeprowadzony konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zagrożeń życia i zdrowia oraz zasad bezpiecznej pracy osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych.

Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów. Konkurs przeprowadzony był w formie testu składającego się z 30 pytań.

Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Szymon Bujnik z klasy IBTa

II miejsce: Michał Daniluk z klasy IVBTa

III miejsce: Bartłomiej Adamiuk z klasy IBTa

IV miejsce: Mateusz Sacharczuk z klasy IIIBT

V miejsce: Stanisław Borkowski z klasy IVBTa

Wyróżnieni uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P.T.w Białej Podlaskiej.