Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Ogniska integracyjne klas pierwszych

           Nowy rok szkolny to czas zdobywania nowych doświadczeń i przystosowania się do nowej rzeczywistości. Choć pożegnaliśmy już lato, to zdążyliśmy skorzystać
z przepięknej wrześniowej pogody i zintegrować się na ogniskach klasowych.

            Uczniowie mieli okazję lepiej poznać nowych rówieśników zbudować poczucie bezpieczeństwa, zaufania, otworzyć się na drugiego człowieka i spojrzeć na siebie
z całkowicie innej perspektywy z dala od obowiązków szkolnych.

            Ogniska klasowe zorganizowane były przy internacie, wzięły w nich udział wszystkie klasy pierwsze technikum w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii wraz
z wychowawcami.