Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2024

W dniach 12-13 kwietnia 2024 roku już po raz 47. odbyły się okręgowe eliminacje  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, których organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, a gospodarzem Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

W tegorocznej edycji Olimpiady z okręgu uczestniczyło 146 uczniów szkół średnich w 6 blokach tematycznych:

  1. produkcja roślinna
  2. produkcja zwierzęca
  3. architektura krajobrazu
  4. mechanizacja rolnictwa i agrotronika
  5. agrobiznes
  6. weterynaria.

 

Zadaniem uczniów wszystkich bloków tematycznych startujących w eliminacjach okręgowych było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań i wykonanie zadań praktycznych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

blok mechanizacja rolnictwa:

– Dawid Szymula – klasa III technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– Jakub Jakimiuk – klasa IV technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

blok produkcja roślinna:

– Bartłomiej Adamiuk – klasa II technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– Szymon Bujnik  – klasa II technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

blok weterynaria:

– Małgorzata Dołęgowska – klasa II technik weterynarii

blok agrobiznes:

– Gabriel Markowski – klasa IV technik weterynarii

blok produkcja zwierzęca:

– Patrycja Samsoniuk – klasa II technik weterynarii

– Dominika Jastrzębska – klasa II technik weterynarii

Przygotowania uczniów do olimpiady prowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych Pan Tomasz Bogusz i Pani Paulina Kalinowska.