Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Panele edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

W dniu 18 października 2022 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie, którzy wzięli udział w zawodowych zajęciach warsztatowych.

Wśród zaproponowanych tematów były:

– w zawodzie technik weterynarii „Rola i budowa powłoki ciała”,

– w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych „Sporządzanie i dekorowanie zimnych napojów”,

– w zawodzie technik architektury krajobrazu „Wykonywanie projektu architektonicznego 3D w programie Sketchup”,

– w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  „Nowoczesne technologie w precyzyjnym nawożeniu z wykorzystaniem wskaźnika NDVI, nawigacji i mapy plonów”,

– w zawodzie technik rolnik „Rola pszczoły miodnej w rolnictwie”.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z nauczycielami na kolejne panele edukacyjne, które zostały zaplanowane na 16.11.2022 r. i 15.12.2022 r.  /do szkół przesłano informacje wraz z kartami zgłoszeń/.