Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu technik weterynarii

Najważniejsze wyposażenie laboratoriów i pracowni:

– aparat USG,

– analizator biochemiczny,

– analizator hematologiczny,

– analizator moczu i mleka,

– stół weterynaryjny z lampą,

– modele świni, krowy, psa i kota,

– trenażery łapy psa do ćwiczenia iniekcji,

– mikroskopy i preparaty,

– literatura fachowa, plansze, pomoce multimedialne itp.,

– indywidualne stanowiska do wykonywania ćwiczeń.

Ponadto część zajęć praktycznych realizowana jest w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, specjalistycznych gospodarstwach rolnych oraz wydziałach weterynaryjnych uczelni wyższych.