Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Realizacja zadań z projektu „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II”: doposażenie pracowni oraz staże zawodowe u pracodawców

W ramach projektu „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II” zostały doposażone pracownie dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik weterynarii. Dzięki znacznym środkom finansowym zakupiono:


• aparat USG
• aparat EKG
• analizator biochemiczny
• analizator hematologiczny
• stół weterynaryjny z lampą
• analizator moczu i mleka
• trenażery łap psa do iniekcji dożylnych
• model świni
• model nóg ssaków
• model serca psa
• model żołądka przeżuwacza
• czaszkę krowy
• szkielet krowy rozmontowany


Nauczyciele zawodu zostali przeszkoleni z użytkowania specjalistycznych aparatów i analizatorów, dzięki czemu prawidłowo i bezpiecznie mogą prowadzić zajęcia z uczniami. Zakup sprzętu pozwolił na właściwą realizację podstawy programowej, przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych oraz pracy w zawodzie technik weterynarii.

Szkoła posiada także drukarkę 3D, która jest wykorzystywana przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania. Do drukarki został zakupiony z projektu filament, dzięki czemu młodzież może wykonywać wydruki z przygotowanych wcześniej projektów.
Projekt „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II” zakładał również realizację uczniowskich staży zawodowych u pracodawców.

W roku szkolnym 2022/2023 30 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii odbyło 150-godzinne płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców z branż: gastronomicznej, weterynaryjnej, rolniczej i mechanicznej.

Celem staży zawodowych było zastosowanie i pogłębienie nabytej przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie przez uczniów umiejętności pożądanych przez pracodawców, a także zdobycie doświadczenia zawodowego i nawiązanie współpracy z przyszłymi pracodawcami.