Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji

 Rekrutacją objęci są uczniowie kształcący się w zawodach:

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik weterynarii
technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc: 12 osób

Termin: 12 – 25. 03.2023 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie Formularz-rekrutacyjny (doc), który jest dostępny również w sekretariacie szkoły.

Formularze należy składać do wicedyrektora lub sekretariatu do 06.02.2023 r. (poniedziałek) do godziny 12.00