Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1975

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1970-1975

Wychowawca: mgr Janina Osior

Absolwenci:

 1. Abramowicz Elżbieta 
 2. Bancerz Lucyna 
 3. Czajka Krystyna 
 4. Chajkaluk Elżbieta 
 5. Drobczuk Leon
 6. Howach Jan 
 7. Hawryluk Jerzy 
 8. Jóźwik Danuta
 9. Juchimiuk Marian 
 10. Kaczorowska Anna 
 11.  Kalinowski Józef
 12. Kazanecki Marian
 13. Kozak Zenon
 14. Kuszneruk Edward
 15. Laszuk Wiktor
 16. Lipiński Benedykt 
 17. Mieleszko Jan
 18. Miłaszewski Lech 
 19. Naumiuk Danuta
 20. Nurzyńska Teresa
 21. Olichierowicz Krzysztof
 22. Ostrowska Wiesława 
 23. Owczarczuk Alina
 24. Piątkowska Krystyna
 25. Pykacz Anna
 26. Pykacz Zbigniew
 27. Rutkowska Barbara
 28. Rychlik Antoni
 29. Sarnacka Halina
 30. Sawczuk Zofia
 31. Sęk Danuta
 32. Struczuk Maria 
 33. Świętochowska Wiesława 
 34. Szefer Anetta
 35. Trochimiuk Maria 
 36. Wasyluk Elżbieta
 37. Waszczuk Grażyna 
 38. Władzimiruk Zbigniew
 39. Wójcicka Teresa
 40. Wysokińska Stanisława
 41. Zalewski Andrzej
 42. Zubkowicz Zbigniew

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ

Lata uczęszczania 1972-1975

Wychowawca: mgr Janina Osior

Absolwenci:

 1. Bojczewska Teresa
 2. Borowska Jadwiga
 3. Daniluk Jadwiga
 4. Daniluk Stanisława 
 5. Gładuń Maria 
 6. Gromysz Danuta
 7. Jaroszkiewicz Lucyna 
 8. Kapłaniuk Helena
 9. Kowalicka Jolanta
 10. Kurowska Grażyna
 11. Krzymowska Zofia
 12. Krzyżanowska Romualda 
 13. Maleńczuk Maria
 14. Maksymiuk Maria
 15. Marczuk Teresa
 16. Mioduszewska Regina
 17. Mirończuk Teresa
 18. Miszczuk Alicja
 19. Nowak Kazimierz
 20. Osińska Maria 
 21. Parzyszek Wiesława
 22. Puchacz Wiktor
 23. Pyrka Hubert
 24. Romaniuk Anna
 25. Seluk Jadwiga
 26. Staniak Teresa
 27. Świstuń Danuta
 28. Trebik Danuta
 29. Wojtiuk Teresa

 

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1973-1975

Wychowawca: mgr inż. Irena Tiszczenko

 1. Absolwenci

  1.  Chotej Zofia 
  2. Chwedoruk Halina
  3. Ciesielska Krystyna 
  4. Czyżyk Alina 
  5. Danielewicz Ewa
  6.  Goć Grażyna 
  7. Hawryluk Celina 
  8. Konieczna Stanisława 
  9. Kowalska Bogusława 
  10. Krat Katarzyna 
  11. Kubacka Jolanta
  12. Kuźniarska Regina 
  13. Kowalewska Wanda 
  14. Laszuk Mirosław
  15. Łukaszuk Urszula 
  16. Maksymiuk Łucja 
  17. Michalak Stanisława 
  18. Mikołajczuk Bożena 
  19. Michalak Kazimierz
  20. Milczarek Bogusława 
  21. Panasiuk Irena 
  22. Połynko Bożena 
  23. Pykacz Marianna 
  24. Prucnal Grażyna 
  25. Romaniuk Krzysztof 
  26. Rosińska Urszula Teresa 
  27. Sidoruk Maria 
  28. Sienkiewicz Jan 
  29. Skrzek Elżbieta 
  30. Struczuk Eugenia 
  31. Szczęśniak Teresa 
  32. Waszczuk Mirosław 
  33. Wyczawska Krystyna