Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1976

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1974-1976

Wychowawca: mgr inż. Janusz Iwaniuk 

Absolwenci:

 1. Antoniuk Ryszard
 2. Babiak Danuta
 3. Bilkiewicz Janusz
 4. Borowik Krzysztof
 5. Borowska Krystyna
 6. Ciesielczuk Andrzej
 7. Cisek Maria
 8. Darmochwał Teresa
 9. Demianiuk Henryka
 10. Denisiuk Ewa
 11. Geresz Danuta
 12. Gregor Bogdan
 13. Hawryluk Krzysztof
 14. Janowicz Ryszard
 15. Kierebiński Cezary
 16. Kozakiewicz Bogumiła
 17. Krasuska Regina
 18. Kwaśniewska Sabina
 19. Laszuk Krzysztof
 20. Laszuk Maria
 21. Leonko Bożena
 22. Lewczuk Ewa
 23. Lewczuk Jadwiga
 24. Lustyk Zbigniew
 25. Maksymiuk Anna
 26. Michaluk Maria
 27. Najdychor Alina
 28. Olędzki Robert
 29. Paśnik Wiesław
 30. Pietruczuk Mirosław
 31. Sadownik Maria
 32. Smogorzewska Halina
 33. Szklarska Wiesława
 34. Wawrzyniuk Alicja
 35. Wawryniuk Anna
 36. Waśkiewicz Andrzej
 37. Zdonek Regina

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1971-1976

Wychowawca: mgr Regina Kredens (1971-1974) 

mgr Jan Kozak (1974-1976)

Absolwenci:

 1. Bagłaj Anna 
 2. Bandzarewicz Alicja
 3. Berezecka Jolanta
 4. Bezdzietny Krzysztof
 5. Borkowski Wiktor
 6. Celiński Zbigniew
 7. Cieniuch Ewa
 8. Demianiuk Kazimierz
 9. Domański Jan
 10. Doroszuk Iwona
 11. Fedorczuk Leszek
 12. Grabowiec Tadeusz
 13. Grasko Krystyna
 14. Jarocka Anna
 15. Krakowiak Jadwiga
 16. Krasuska Celina
 17. Lewandowski Marek
 18. Majchrocki Leszek
 19. Miechowicz Wojciech
 20. Pociopa Zdzisława
 21. Parafiniuk Tadeusz
 22. Pirogowicz Stanisława
 23. Pykacz Antoni
 24. Przesmycka Irena
 25. Sadurska Halina
 26. Sawczuk Krzysztof
 27. Sawicki Janusz
 28. Semeniuk Barbara
 29. Seredzińska Jadwiga
 30. Sączek Wiesława
 31. Skwarek Teresa
 32. Suszek Kazimierz
 33. Szupiluk Leszek
 34. Wrzaszcz Zbigniew
 35. Wołosowicz Wanda
 36. Czernik Teresa
 37. Położyński Józef

Technikum Ochrony Roślin 

na podbudowie ZSZ

Lata uczęszczania 1973-1976

Wychowawca: mgr inż. Bogdan Chachulski 

Absolwenci:

 1. Buczek Jan
 2. Chłopek Elżbieta Irena
 3. Domagała Edward
 4. Hołownia Tadeusz Stanisław
 5. Jaszczuk Krzysztof
 6. Kulikowski Zdzisław
 7. Kuźniarska Teresa Bożena
 8. Lechowski Andrzej Zbigniew
 9. Leja Ryszard Marian
 10. Lemieszek Adam Zbigniew
 11. Marczuk Emilia
 12. Muzyka Halina Grażyna
 13. Nagadowska Alina Elżbieta
 14. Niczyporuk Piotr Stanisław
 15. Niczyporuk Józef
 16. Piekarski Waldemar
 17. Pieniak Alina
 18. Piwoni Barbara Zofia
 19. Puszcz Tadeusz Marian
 20. Sienkiewicz Bernadeta Maria
 21. Skowron Zdzisław
 22. Sokołowski Henryk
 23. Stasiuk Jadwiga
 24. Stochmalski Piotr Ryszard
 25. Szczuchniak Grażyna Teresa
 26. Szostakiewicz Stanisław
 27. Taratycki Zbigniew
 28. Tylus Wiesław
 29. Wagner Mieczysław
 30. Węgiel Władysław
 31. Wójcik Zbigniew Stanisław
 32. Wypych Teresa Lilia

 

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1973-1976

Wychowawca: mgr Jadwiga Klimiuk 

Absolwenci:

 1. Bielecka Elżbieta 
 2. Bogucka Helena
 3. Brodawka Anna
 4. Chwedoruk Urszula 
 5. Dąbrowska Krystyna 
 6. Duluk Teresa 
 7. Harasimiuk Barbara
 8. Hołonowicz Alicja 
 9. Jakoniuk Teresa 
 10. Jędrzejewicz Danuta
 11. Kościuk Jadwiga
 12. Kot Janina
 13. Krysztofiuk Julia 
 14. Kulicka Jadwiga
 15. Kwiecińska Anna
 16. Luty Zofia
 17. Michalczuk Bożena 
 18. Młynarczyk Teresa 
 19. Olesiejuk Maria 
 20. Pajnowska Elżbieta 
 21. Panasiuk Elżbieta 
 22. Pietruczuk Elżbieta 
 23. Pucer Maria 
 24. Rudaś Zofia 
 25. Rutkowska Zofia 
 26. Samociuk Jadwiga
 27. Szaciło Regina 
 28. Krajewska Anna
 29. Tychmanowicz Barbara 
 30. Węgrodzka Urszula 
 31. Wilczyńska Janina 
 32. Wojciuk Wiesława
 33. Zubkowicz Alicja