Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1977

Zasadnicza Szkoła Rolnicza 

Lata uczęszczania 1974-1977

Wychowawca: mgr inż. Tadeusz Klimiuk 

Absolwenci:

 1. Bandyk Stanisław 
 2. Boboń Krystyna 
 3. Bułaj Urszula 
 4. Fabian Anna
 5. Gajda Marek 
 6. Grybczuk Piotr 
 7. Hawryluk Jadwiga
 8. Jakimiuk Lucyna 
 9. Kondraciuk Eugenia 
 10. Koroluk Ryszard 
 11. Kroszczyńska Małgorzata 
 12. Kwaśniewska Helena 
 13. Laszuk Halina 
 14. Lenart Krystyna 
 15. Makarewicz Zofia 
 16. Markowska Anna
 17. Mazur Grażyna 
 18. Miechowicz Małgorzata 
 19. Mikuć Irena 
 20. Mirończuk Elżbieta 
 21. Nestorowicz Ewa
 22. Nestoruk Teresa 
 23. Okrasa Ireneusz 
 24. Pykacz Józef
 25. Radzikowska Teresa
 26. Serhej Edward 
 27. Soldat Elżbieta 
 28. Stefaniuk Urszula 
 29. Władzimiruk Urszula 
 30. Wójcik Bogumiła 
 31. Wójcik Janina 
 32. Zańko Halina 
 33. Zasiuk Zbigniew 
 34. Żukowska Barbara 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1972-1977

Wychowawca: mgr inż. Irena Pegza [Tiszczenko]

Absolwenci:

 1. Babkiewicz Maria 
 2. Bandzarewicz Anna
 3. Bartczak Maria
 4. Bilska Wiesława 
 5. Bogusz Anna
 6. Chudzik Elżbieta 
 7. Dydycz Zenon
 8. Filipiuk Marian
 9. Gorzkiewicz Mirosława 
 10. Horbowiec Jerzy 
 11. Kaczan Marianna
 12. Kapłan Helena 
 13. Kolejko Bogusław 
 14. Kolenda Grażyna 
 15. Liczewska Urszula 
 16. Lipka Krystyna 
 17. Łobacz Teresa
 18. Plażuk Teresa 
 19. Olędzka Jadwiga
 20. Połynko Romuald
 21. Romanowska Wiesława
 22. Rarak Zbigniew 
 23. Sadownik Andrzej 
 24. Stonio Barbara
 25. Stonio Wanda
 26. Szymańska Walentyna
 27. Turska Zofia
 28. Trochimiuk Maria 
 29. Wasilewski Marek 
 30. Wawruk Wiesława 
 31. Zydlewska Lucyna

Technikum Ochrony Roślin

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1974-1977

Wychowawca: mgr inż. Elżbieta Niedźwiecka 

Absolwenci:

 1. Andrzejczuk Maria Feliksa
 2. Bojarczuk Alicja 
 3. Bojarczuk Jadwiga Anna
 4. Buczak Marek Wacław
 5. Buczyńska Barbara
 6. Celińska Jolanta Danuta 
 7. Chomiak Wiesław Grzegorz 
 8. Chibowski Jan
 9. Czosnecka Józefa Ewa
 10. Dobosz Stanisław
 11. Filipek Henryka 
 12. Filipowicz Tadeusz 
 13. Janiszewska Teresa Bożena 
 14. Jędruszczak Maria Teresa 
 15. Kieczka Bożena Leontyna
 16. Kondraszuk Halina
 17. Król Maria Alina
 18. Malczuk Szczepan
 19. Małachwiejczyk Halina
 20. Markowska Marianna Elżbieta
 21. Markowska Marianna
 22. Mielnik Zdzisław 
 23. Milusz Danuta
 24. Nieścioruk Stanisław Szczepan
 25. Oklińska Grażyna 
 26. Panasiuk Władysław 
 27. Papińska Krystyna Józefa 
 28. Podleśny Andrzej 
 29. Sekut Zofia 
 30. Sokół Teresa 
 31. Sołtan Edward 
 32. Stelmach Barbara Franciszka 
 33. Szczygielska Krystyna Maria 

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1974-1977

Wychowawca: mgr inż. Irena Pegza 

Absolwenci:

 1. Fąfara Aleksandra 
 2. Giez Stefania 
 3. Gryczon Maria 
 4. Górska Teresa 
 5. Haponiuk Jan
 6. Józefaciuk Józef
 7. Kamińska Anna
 8. Karwatiuk Elżbieta
 9. Klimiuk Elżbieta 
 10. Kuźnik Ryszard
 11. Leonienko Lucyna 
 12. Łukaszuk Jerzy
 13. Markowska Bożena 
 14. Muszyńska Bożena 
 15. Nowicka Barbara 
 16. Nowosielski Janusz 
 17. Pajczuk Halina
 18. Puźniak Wiesława
 19. Repczuk Danuta
 20. Roguska Alicja 
 21. Sadokierska Halina
 22. Skupińska Jolanta
 23. Sokulska Wanda 
 24. Stasiuk Bożena 
 25. Struk Elżbieta 
 26. Świętochowska Zofia 
 27. Szczurowski Roman
 28. Tranda Teresa 
 29. Wiktoruk Elżbieta 
 30. Zasiuk Wiesława 
 31. Żelazny Henryk