Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1979

Zasadnicza Szkoła Rolnicza 

Lata uczęszczania 1976-1979

Wychowawca: mgr inż. Tadeusz Klimiuk 

Absolwenci:

 1. Bogusz Marek 
 2. Borkowska Bogumiła 
 3. Buławski Andrzej 
 4. Chwedoruk Mirosław 
 5. Ciura Lilia 
 6. Czerkies Krystyna
 7. Czyżyk Jadwiga
 8. Hołubiuk Jadwiga
 9. Ignatowicz Teresa 
 10. Jakoniuk Barbara 
 11. Jańczuk Joanna
 12. Jasłowski Mirosław 
 13. Jemielniak Alina
 14. Kolejko Anna
 15. Konecka Renata 
 16. Krawczyk Krzysztof 
 17. Kudź Marianna
 18. Kwoczko Kazimiera 
 19. Laszuk Marek 
 20. Lewczuk Jan
 21. Łaszkiewicz Bogdan 
 22. Łyczewska Janina
 23. Maziejuk Halina
 24. Maziejuk Urszula 
 25. Makarewicz Joanna
 26. Maksymiuk Agata 
 27. Michałuk Barbara 
 28. Michałowski Sławomir
 29. Nowicka Hanna
 30. Osiej Krzysztof
 31. Paczek Janina 
 32. Panasiuk Wiesława
 33. Pietruczuk Małgorzata 
 34. Siluk Janina 
 35. Struczuk Bogusława 
 36. Struk Krystyna 
 37. Szpura Małgorzata
 38. Tyszko Bogumiła 
 39. Wawruch Grażyna 
 40. Waszczuk Krystyna 
 41. Wdowiak Jadwiga
 42. Wieczorek Janusz 
 43. Wojczuk Maria 
 44. Wojtiuk Maria 
 45. Zarembuk Bożena
 46. Zdanowicz Urszula
 47. Zelent Eugenia

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1976-1979

Wychowawca: Halina Tomaszewska 

Absolwenci:

 1. Bańkowska Teresa Stanisława 
 2. Bobruk Wiesław Józef 
 3. Chmura Halina 
 4. Chromiec Stanisława Wiesława 
 5. Demianiuk Henryka 
 6. Frantiuk Eugenia
 7. Geresz Danuta 
 8. Gregorczuk Roman Jan
 9. Hołownia Józef
 10. Hryciuk Grażyna 
 11. Janowicz Ryszard Tadeusz
 12. Kaniewska Krystyna 
 13. Kasperuk Ewelina 
 14. Knigawka Anna Kazimiera
 15. Krasuska Regina 
 16. Kuszneruk Anna
 17. Laszuk Krzysztof
 18. Laszuk Maria Halina 
 19. Leonko Bożena Helena 
 20. Litwiniec Jadwiga
 21. Maksymiuk Anna Irena 
 22. Marczuk Andrzej 
 23. Michałuk Maria 
 24. Najdyhor Alina Janina 
 25. Olędzki Robert Antoni 
 26. Pietruczuk Mirosław 
 27. Potykanowicz Wacława 
 28. Pucyk Jadwiga Bogumiła 
 29. Sadownik Maria
 30. Steć Barbara Bożena 
 31. Wawrzyniuk Alicja Maria 
 32. Żuk Jadwiga

Technikum Hodowlane 

Lata uczęszczania 1976-1979

Wychowawca: mgr inż. Kazimiera Meksuła 

Absolwenci:

 1. Antoniuk Ryszard 
 2. Borowik Krzysztof 
 3. Borowska Krystyna 
 4. Bilkiewicz Janusz 
 5. Ciesielczuk Andrzej 
 6. Domański Adam 
 7. Hawryluk Krzysztof (syn Jana)
 8. Hawryluk Krzysztof
 9. Hinz Ewa
 10. Kałabun Lila 
 11. Kamińczyk Zdziwsław 
 12. Kondracka Wanda 
 13. Lewczuk Ewa
 14. Lewczuk Jadwiga
 15. Lustyk Zbigniew 
 16. Matejuk Mirosława 
 17. Parafiniuk Lucyna 
 18. Pińczuk Danuta
 19. Rola Danuta
 20. Smogorzewska Halina
 21. Szkalska Wiesława 
 22. Szańkowska Maria 
 23. Tranda Emilia 
 24. Tymoszuk Aniela 
 25. Uba Małgorzata
 26. Waśkiewica Andrzej 
 27. Zalewska Wanda 
 28. Zalewski Stanisław