Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1984

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1979-1984

Wychowawca: mgr Jan Kozak

Absolwenci:

 1. Andruszkiewicz Iwona
 2. Badysiak Urszula 
 3. Biernacka Barbara 
 4. Borecki Andrzej 
 5. Demczuk Małgorzata
 6. Denisiuk Kazimierz 
 7. Filipiuk Bożena 
 8. Frańczuk Małgorzata 
 9. Gala Stanisław
 10. Golczewska Małgorzata 
 11. Grodzicki Leszek 
 12. Jóźwiak Marek 
 13. Juchimiuk Helena
 14. Kamińska Elżbieta 
 15. Kamińska Zofia 
 16. Kurowska Teresa 
 17. Lesiuk Elżbieta 
 18. Lewczuk Iwona 
 19. Lubaszewski Ireneusz 
 20. Łucewicz Marek 
 21. Makaruk Jadwiga 
 22. Mazur Elżbieta 
 23. Mazuruk Jolanta 
 24. Michalak Janusz 
 25. Milanowicz Sławomir 
 26. Nitek Artur 
 27. Piotrowski Arkadiusz 
 28. Połynko Józef 
 29. Potapiuk Andrzej 
 30. Semeniuk Andrzej 
 31. Szendel Tomasz
 32. Szutko Zbigniew 
 33. Tomczuk Bożena 
 34. Zalewski Andrzej 
 35. Żmudzińska Elżbieta 

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1981-1984

Wychowawca: mgr Halina Biegajło 

Absolwenci:

 1. Bartniczuk Jolanta 
 2. Chalimoniuk Magda 
 3. Chmiel Joanna
 4. Dawidziuk Barbara
 5. Filipiuk Mariola
 6. Gładzka Bożena 
 7. Goć Stanisław 
 8. Golec Maria
 9. Ignaciuk Andrzej 
 10. Kondraciuk Grażyna 
 11. Korzeniewska Mana
 12. Laszuk Danuta 
 13. Lewczuk Sławomir
 14. Lewczuk Zbigniew
 15. Makaruk Jerzy 
 16. Marczuk Marianna
 17. Miechowicz Jolanta 
 18. Panasiuk Małgorzata 
 19. Paszkowska Zofia 
 20. Raszuk Zofia 
 21. Sawczuk Krzysztof 
 22. Skręta Lidia 
 23. Ślązak Bożena 
 24. Wisznicka Alicja 
 25. Żuliński Wojciech

Technikum Hodowlane 

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1981-1984

Wychowawca: Halina Tomaszewska 

Absolwenci:

 1. Adamowska Danuta 
 2. Barnasiuk Elżbieta 
 3. Bielecka Zofia 
 4. Biernacka Ewa
 5. Brodacka Barbara
 6. Chmielewska Małgorzata
 7. Chraniuk Grażyna 
 8. Chrzaniuk Elżbieta
 9. Chwedoruk Urszula 
 10. Domańska Ewa
 11. Huruk Barbara
 12. Kaliszuk Ewa
 13. Koziara Ewa Małgorzata
 14. Liński Janusz Marek 
 15. Łyczewska Krystyna 
 16. Maksymiuk Jolanta
 17. Romaniuk Elżbieta Cecylia
 18. Rzepka Barbara
 19. Samoszuk Bogdan Mirosław 
 20. Semeniuk Teresa 
 21. Siłaczuk Małgorzata Maria
 22. Siwek Maria 
 23. Stępniak Ewa
 24. Stosio Małgorzata Franciszka 
 25. Telej Marzena 
 26. Tymoszuk Wiesława 
 27. Wieczosek Krystyna