Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1985

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1982-1985

Wychowawca: mgr inż. Kazimiera Meksuła 

Absolwenci:

 1. Bojaczuk Jolanta Anna
 2. Butrym Dariusz 
 3. Denisiuk Marianna 
 4. Gaja Lucyna 
 5. Gałązka Jadwiga Teresa 
 6. Górski Wiesław 
 7. Konratiuk Małgorzata Jadwiga
 8. Korolczuk Małgorzata 
 9. Koszewska Ewa Magdalena 
 10. Kukawski Bogdan 
 11. Mitura Stanisław 
 12. Niedźwiedź Krystyna Maria 
 13. Pawlonko Waldemar
 14. Romaniuk Dariusz 
 15. Siekierko Anna Barbara 
 16. Szkalska Małgorzata Anna 
 17. Zielińska Małgorzata

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1980-1985

Wychowawca: mgr inż. Anna Sęk 

Absolwenci:

 1. Andrzejczuk Maria 
 2. Błażejczuk Małgorzata 
 3. Cap Bożena
 4. Charasimiuk Mirosława 
 5. Domański Artur
 6. Garbacik Robert 
 7. Hawryluk Alina 
 8. Hornowska Marianna
 9. Hulińska Teresa 
 10. Ignaciuk Marcin 
 11. Kalicka Danuta
 12. Laszuk Małgorzata 
 13. Lubaszewski Robert 
 14. Łagoda Leszek 
 15. Niewęgłowska Małgorzata 
 16. Osypiuk Barbara 
 17. Puzia Marek 
 18. Rabajczyk Anna
 19. Rożyn Marzena 
 20. Rusecki Władysław 
 21. Sawczuk Marek 
 22. Siluk Wiesław 
 23. Stasiuk Lucyna 
 24. Topyła Marek 
 25. Trukawka Joanna
 26. Wawrzak Jolanta

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1982-1985

Wychowawca: mgr inż. Irena Pegza

Absolwenci:

 1. Biernat Anna 
 2. Bogusz Józef 
 3. Borowski Marek 
 4. Chromiec Teresa 
 5. Daniluk Renata 
 6. Demidowicz Teresa 
 7. Dragan Grażyna 
 8. Głowacka Bożena 
 9. Gzara Krystyna 
 10. Horoszko Ewa
 11. Husiński Marek 
 12. Kubik Jarosław 
 13. Litwiniuk Katarzyna 
 14. Majszak Danuta
 15. Matejko Bożena
 16. Nowicki Jarosław
 17. Pietruczuk Anna
 18. Piuro Regina
 19. Sidoruk Małgorzata 
 20. Skurska Bożena
 21. Stankiewicz Barbara 
 22. Sobkiewicz Urszula 
 23. Sterniczuk Krzysztof 
 24. Śledź Jolanta 
 25. Tuszyńska Urszula
 26. Waszczuk Grażyna
 27. Zabielska Barbara