Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1986

Zasadnicza Szkoła Rolnicza 

Lata uczęszczania 1983-1986

Wychowawca: mgr inż. Teresa Juszczuk 

Absolwenci:

 1. Chalimoniuk Jacek 
 2. Czuchan Wiesława 
 3. Czyżyk Wojciech Piotr
 4. Jastrzębska Zofia 
 5. Mincewicz Bożena 
 6. Misiejuk Elżbieta 
 7. Panasiuk Wojciech 
 8. Smarzewski Stanisław Jacek 
 9. Włos Leszek Andrzej 
 10. Zając Grzegorz 
 11. Złotek Mariola

Technikum Ochrony Roślin 

Lata uczęszczania 1981-1986

Wychowawca: mgr Zdzisława Adamowska 

Absolwenci

 1. Brodacka Jolanta
 2. Celińska Danuta
 3. Cydejko Bogdan 
 4. Demczuk Aniela 
 5. Gałązka Barbara
 6. Horbowiec Dorota 
 7. Jędrzejewska Jolanta 
 8. Kapłan Krystyna 
 9. Karpiuk Danuta 
 10. Korołczuk Dariusz 
 11. Kozak Andrzej 
 12. Kozłowiec Grażyna 
 13. Lipka Stanisław
 14. Makarewicz Andrzej 
 15. Markiewicz Urszula 
 16. Moszkowska Alina
 17. Mućka Mariola
 18. Nestorowicz Franciszek 
 19. Perchaluk Robert 
 20. Remiszewska Wiesława 
 21. Stefaniuk Agata 
 22. Tomaszewski Roman
 23. Torenc Marzena 
 24. Weresa Danuta 
 25. Wołodko Iwona
 26. Zahor Andrzej 

 

Technikum Rolnicze 

Lata uczęszczania 1981-1986

Wychowawca: mgr Janina Osior

Absolwenci:

 1. Bojczuk Elżbieta 
 2. Chyziak Janusz 
 3. Darecki Dariusz Antoni 
 4. Dawidowicz Józef 
 5. Dawidziuk Zbigniew
 6. Giereło Dorota Maria 
 7. Harasimiuk Danuta 
 8. Hryniewicz Bożena 
 9. Iwaniuk Wojciech Michał 
 10. Iwaniuk Barbara Jolanta 
 11. Jaszczuk Zbigniew Franciszek 
 12. Kurenda Barbara Stanisława 
 13. Kondera Anna Mariola
 14. Maziejuk Małgorzata Jolanta 
 15. Oleksiuk Krzysztof
 16. Onopiuk Krzysztof 
 17. Paszkowska Halina
 18. Sawtyruk Marianna
 19. XXXXXXXXXXXXX
 20. Skutnicki Andrzej 
 21. Stańczuk Zofia Anna 
 22. Stańczuk Irena Anna 
 23. Sztokalińska Grażyna 
 24. Tałan Dorota Mariola
 25. Turuta Marek Stanisław 
 26. Zieńczuk Anna

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ 

Lata uczęszczania 1983-1986

Wychowawca: mgr Jadwiga Klimiuk 

Absolwenci:

 1. Bogusz Dariusz Antoni 
 2. Czarnecki Henryk Franciszek 
 3. Duluk Elżbieta Grażyna
 4. Gajownik Elżbieta 
 5. Górski Bogusław 
 6. Kozioł Joanna
 7. Krasuska Jadwiga Teresa 
 8. Kordaczuk Andrzej Tadeusz 
 9. Lipińska Teresa 
 10. Majewski Krzysztof Antoni 
 11. Matyjaszek Grażyna Urszula 
 12. Niczyporuk Ryszard Roman
 13. Oleksik Bożena
 14. Olszewski Sławomir Ryszard 
 15. Ozioro Wiesława Paulina 
 16. Filipowicz Kazimiera 
 17. Siliwoniuk Krystyna 
 18. Tomczuk Bożena Teresa 
 19. Rola Ewa 
 20. Jaszczuk Krystyna