Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 1992

Zasadnicza Szkoła Rolnicza 

Lata uczęszczania 1989-1992

Wychowawca: mgr Ryszard Juszczuk, mgr Albina Sylwesiuk 

Absolwenci:

 1. Bazylczuk Joanna
 2. Dawidziuk Renata 
 3. Dunajko Mirosław 
 4. Gawryluk Iwona
 5. Góra Mariusz Jarosław
 6. Janik Aldona Brygida
 7. Kłokosiński Krzysztof Andrzej 
 8. Krupa Jerzy 
 9. Maciak Andrzej 
 10. Mizgier Renata 
 11. Panasiuk Justyna Janina
 12. Pykacz Iwona
 13. Sawczuk Grzegorz 
 14. Szendel Radosław Tomasz
 15. Włoszek Edyta Anna

Technikum Ochrony Roślin 

Lata uczęszczania 1987-1992

Wychowawca: mgr inż. Ewa Niewęgłowska 

Absolwenci:

 1. Artyszuk Dorota
 2. Bańkowska Dorota 
 3. Barańska Dorota
 4. Bentkowska Renata 
 5. Bernaszuk Wojciech 
 6. Chura Artur 
 7. Denisiuk Grzegorz 
 8. Głowacka Agnieszka 
 9. Karwacka Katarzyna 
 10. Kasperuk Agnieszka 
 11. Kuzawska Beata 
 12. Mazurek Anna
 13. Miękus Elżbieta
 14. Mirończuk Dorota 
 15. Niedźwiedź Agnieszka 
 16. Ołdachowska Anna
 17. Panasiuk Mariusz
 18. Pływacz Edyta
 19. Sawczuk Anna
 20. Szpura Małgorzata 
 21. Szymańska Krystyna
 22. Wasiluk Remigiusz 
 23. Winkler Wioletta
 24. Zazulińska Małgorzata 
 25. Zgrajka Piotr 
 26. Zienkowska Katarzyna
 27. Żydek Marcin

Technikum Rolnicze 

Lata uczęszczania 1987-1992

Wychowawca: mgr inż. Irena Pegza

Absolwenci:

 1. Czech Jerzy Jan 
 2. Domańska Barbara 
 3. Doroszuk Krzysztof Piotr
 4. Frańczuk Tomasz Jacek 
 5. Guszko Katarzyna Zofia 
 6. Iwaszko Elżbieta Maria 
 7. Jakoniuk Marzena Mieczysława 
 8. Jarosiewicz Anna
 9. Kawęcki Cezary
 10. Krekora Marek 
 11. Kłosowski Tomasz
 12. Kwiatkowska Anna Irena
 13. Lipka Jarosław Krzysztof 
 14. Łukijańczuk Tomasz
 15. Makarewicz Danuta Marta
 16. Marczuk Renata Stanisława 
 17. Oleksiuk Zenon Andrzej 
 18. Panasiuk Ewa Irena 
 19. Płożański Maciej Piotr
 20. Stępniewski Zbigniew Henryk 
 21. Sylwesiuk Krzysztof 
 22. Wachowiec Małgorzata 
 23. Wiński Andrzej 
 24. Zbański Leszek Piotr

Technikum Rolnicze 

na podbudowie ZSZ

Lata uczęszczania 1989-1992

Wychowawca: mgr inż. Alina Kudełko 

Absolwenci:

 1. Anisienia Iwona Agnieszka 
 2. Bodzak Wojciech 
 3. Chomiuk Małgorzata 
 4. Gajownik Jerzy Józef 
 5. Grochowska Janina
 6. Grontkowska Katarzyna 
 7. Hajczuk Krzysztof Marek 
 8. Jawoszek Andrzej 
 9. Juszczuk Alicja Marek 
 10. Knigawka Maciej
 11. Korniluk Sławomir Dominik
 12. Korolczuk Marzena Teresa
 13. Michalczuk Anna
 14. Mitura Renata Ewa 
 15. Muzyka Mirosław Piotr 
 16. Ostaszewski Sławomir Andrzej 
 17. Panasiuk Adam 
 18. Pietruczuk Barbara Elżbieta 
 19. Pietruszka Beata 
 20. Pykacz Jarosław 
 21. Sokoluk Artur 
 22. Szydłowski Bartosz 
 23. Wachowiec Joanna Maria 
 24. Wysokińska Marianna Seweryna