Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rok ukończenia 2016

Technik mechanizacji rolnictwa 

na podbudowie gimnazjum

Lata uczęszczania 2012-2016

Wychowawca: mgr Renata Sikora

Absolwenci:

 1. Blimel Damian
 2. Bujalski Mateusz
 3. Ceniuk Przemysław
 4. Filipiuk Adrian
 5. Jańczuk Dariusz
 6. Jóźwiuk Przemysław 
 7. Kondraciuk Karol
 8. Kucio Dawid
 9. Kwoczko Adam
 10. Maciejewicz Bartłomiej
 11. Malinowski Mateusz
 12. Milaniuk Arkadiusz
 13. Omelaniuk Kamil
 14. Pawłowicz Patryk 
 15. Sawczuk Mateusz
 16. Sidoruk Ireneusz
 17. Trochimiuk Krzysztof
 18. Zahor Wojciech

Technik rolnik

na podbudowie gimnazjum

Lata uczęszczania 2012-2016

Wychowawca: mgr Danuta Kacik

Absolwenci:

 1. Kiryluk Cezary
 2. Kuszyński Patryk
 3. Piotrowicz Daniel
 4. Prokopiuk Andrzej
 5. Rojek Dawid
 6. Rypina Maciej
 7. Szałucha Sebastian

Technik architektury krajobrazu

na podbudowie gimnazjum

Lata uczęszczania 2012-2016

Wychowawca: mgr Danuta Kacik

Absolwenci:

 1. Bartniczuk Angelika
 2. Danieluk Joanna
 3. Kościuczyk Dominika
 4. Sałata Paulina
 5. Szymańczuk Patrycja 
 6. Warpas Paulina
 7. Wołosiuk Ilona
 8. Żydek Michał 
 9. Żylik Sebastian

Technik żywienia i usług gastronomicznych

na podbudowie gimnazjum

Lata uczęszczania 2012-2016

Wychowawca: mgr Marta Wiczuk 

Absolwenci:

 1. Gardecka Ewa
 2. Iczkowski Adrian
 3. Jankowiec Monika
 4. Jurkowski Patryk
 5. Kondraciuk Ewelina
 6. Korolczuk Dominika
 7. Korolczuk Wiktoria
 8. Krysztofiuk Jolanta
 9. Łukaszuk Anna
 10. Marczuk Martyna
 11. Niedziałek Klaudia
 12. Sacharczuk Agata
 13. Sałata Agnieszka
 14. Witkowska Patrycja
 15. Wyrzykowska Izabela