Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, poprzedzona mszą swiętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 01 września 2022 roku.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który serdecznie powitał wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Szczególnie ciepłe słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych i zapewnił ich, że wybierając Technikum w Leśnej Podlaskiej dokonali właściwego wyboru. Na zakończenie Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce oraz dobrze zdanych egzaminów zewnętrznych, a nauczycielom zdrowia oraz satysfakcji z pracy.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał uczeń klasy IV BT Damian Jańczuk.

W dalszej części uroczystości zespół wokalno – instrumentalny “TAKT” pod kierownictwem pana Sławomira Bartniczuka przygotował występ słowno – muzyczny upamiętniający 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie minutą ciszy uczciliśmy ofiary tragicznego września, a młodzież złożyła kwiaty i znicze w miejscach pamięci narodowej.

Szkolenie z zakresu bhp i p. poż przeprowadził pan Tomasz Bogusz.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.