Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, poprzedzona mszą świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 04 września 2023 roku.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który serdecznie powitał wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Szczególnie ciepłe słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych i zapewnił ich, że wybierając Technikum w Leśnej Podlaskiej dokonali właściwego wyboru. Na zakończenie Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce oraz dobrze zdanych egzaminów zewnętrznych, a nauczycielom zdrowia oraz satysfakcji z pracy.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał uczeń klasy V BT Kamil Strojek.

W dalszej części uroczystości zespół wokalno – instrumentalny “TAKT” pod kierownictwem pana Sławomira Bartniczuka przygotował występ słowno – muzyczny upamiętniający 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie minutą ciszy uczciliśmy ofiary tragicznego września, a młodzież złożyła kwiaty i znicze w miejscach pamięci narodowej.

Szkolenie z zakresu bhp i p. poż przeprowadził pan Rafał Markowski.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.