Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Studniówka 2023

Był bal, wielki bal, milion świec, tysiąc par,
Bal przez noc, bal po świt, byłaś ty, jedynie ty.
Był walc, wielki walc zabrał nas w ciemną dal,
W dal nas niósł lotem ćmy, byłaś ty, jedynie ty.

Jonasz Kofta

W piękny, zimowy, jedyny w swym rodzaju wieczór 4 lutego 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa bawili się na balu studniówkowym.

Tradycyjnie studniówkę poprzedziła Msza Święta odprawiona przez ojca Marcina Oparcika o godz.18.00 w Bazylice Leśniańskiej.

Następna część uroczystości studniówkowej rozpoczęła się o godz. 19.30 w „Chacie Skansen” zaproszeniem przez młodzież przybyłych gości na salę balową. Tegoroczny bal zaszczycili swą obecnością szanowni goście:

Pani Ewa Kulińska – Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska z Małżonkiem,

Ksiądz Janusz Jałoza Proboszcz Parafii Prawosławnej w Nosowie.

Pan Dyrektor Radosław Klekot przywitał gości, rodziców, wzruszające słowa skierował do młodzieży i dokonał oficjalnego otwarcia studniówki.

Po uroczystym poetyckim wstępie przygotowanym przez młodzież, zabrzmiały takty poloneza. Młodzież pięknie wyglądała w tym tradycyjnym studniówkowym tańcu. Maturzyści wręczyli wiązanki kwiatów, podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za dotychczasowy trud i niemal rodzicielską opiekę. Szczególnie serdeczne słowa popłynęły w stronę wychowawców klas maturalnych:

Pani Magdaleny Niedźwiedź – wychowawczyni klas IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i IV Technikum w zawodzie technik weterynarii,

Pana Sławomira Bartniczuka – wychowawcy klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W imieniu Wójta Gminy Leśna Podlaska pani Ewa Kulińska złożyła życzenia realizacji wymarzonych celów wszystkim uczestnikom zabawy studniówkowej.

Przedstawiciele rodziców uczniów klas maturalnych podziękowali za dotychczasową opiekę nad młodzieżą i złożyli dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu i maturzystom życzenia spełnienia marzeń i udanej zabawy.

Część oficjalną zakończył walc, do którego młodzież tradycyjnie poprosiła gości, nauczycieli i wychowawców. Rozpoczęła się noc radości, uśmiechu, tańca – każdą chwilę wykorzystywano na zabawę, by mieć co wspominać. Goście, nauczyciele i uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi bawili się do białego rana. Z żalem i tęsknotą za dalszą zabawą bal studniówkowy zakończono bladym świtem o godz. 4.00. Był to kolejny tradycyjny bal w leśniańskiej szkole, po którym pozostaną miłe wspomnienia na długie lata.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas w organizacji tej zabawy studniówkowej:

Pani Honoracie Godlewskiej i Pani Renacie Sikorze za przygotowanie poloneza,
Rodzicom z Komitetu Organizacyjnego Zabawy Studniówkowej za wyjątkowe zaangażowanie w organizację balu.