Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Studniówka 2023

Był bal, wielki bal, milion świec, tysiąc par,
Bal przez noc, bal po świt, byłaś ty, jedynie ty.
Był walc, wielki walc zabrał nas w ciemną dal,
W dal nas niósł lotem ćmy, byłaś ty, jedynie ty.

Jonasz Kofta

W piękny, zimowy, jedyny w swym rodzaju wieczór 4 lutego 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa bawili się na balu studniówkowym.

Tradycyjnie studniówkę poprzedziła Msza Święta odprawiona przez ojca Marcina Oparcika o godz.18.00 w Bazylice Leśniańskiej.

Następna część uroczystości studniówkowej rozpoczęła się o godz. 19.30 w „Chacie Skansen” zaproszeniem przez młodzież przybyłych gości na salę balową. Tegoroczny bal zaszczycili swą obecnością szanowni goście:

Pani Ewa Kulińska – Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska z Małżonkiem,

Ksiądz Janusz Jałoza Proboszcz Parafii Prawosławnej w Nosowie.

Pan Dyrektor Radosław Klekot przywitał gości, rodziców, wzruszające słowa skierował do młodzieży i dokonał oficjalnego otwarcia studniówki.

Po uroczystym poetyckim wstępie przygotowanym przez młodzież, zabrzmiały takty poloneza. Młodzież pięknie wyglądała w tym tradycyjnym studniówkowym tańcu. Maturzyści wręczyli wiązanki kwiatów, podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za dotychczasowy trud i niemal rodzicielską opiekę. Szczególnie serdeczne słowa popłynęły w stronę wychowawców klas maturalnych:

Pani Magdaleny Niedźwiedź – wychowawczyni klas IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i IV Technikum w zawodzie technik weterynarii,

Pana Sławomira Bartniczuka – wychowawcy klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W imieniu Wójta Gminy Leśna Podlaska pani Ewa Kulińska złożyła życzenia realizacji wymarzonych celów wszystkim uczestnikom zabawy studniówkowej.

Przedstawiciele rodziców uczniów klas maturalnych podziękowali za dotychczasową opiekę nad młodzieżą i złożyli dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu i maturzystom życzenia spełnienia marzeń i udanej zabawy.

Część oficjalną zakończył walc, do którego młodzież tradycyjnie poprosiła gości, nauczycieli i wychowawców. Rozpoczęła się noc radości, uśmiechu, tańca – każdą chwilę wykorzystywano na zabawę, by mieć co wspominać. Goście, nauczyciele i uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi bawili się do białego rana. Z żalem i tęsknotą za dalszą zabawą bal studniówkowy zakończono bladym świtem o godz. 4.00. Był to kolejny tradycyjny bal w leśniańskiej szkole, po którym pozostaną miłe wspomnienia na długie lata.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas w organizacji tej zabawy studniówkowej:

Pani Honoracie Godlewskiej i Pani Renacie Sikorze za przygotowanie poloneza,
Rodzicom z Komitetu Organizacyjnego Zabawy Studniówkowej za wyjątkowe zaangażowanie w organizację balu.