Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Sukces w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym Leśny Album

09 marca 2023r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie piątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Krasnystaw. Honorowym patronatem konkurs objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Konkurs został włączony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Czasopismo Artystyczne „Nestor”.

Celem konkursu jest propagowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa przyrodniczego jakim są lasy oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów.

Dymitr Szwałek – uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w kategorii szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zajął pierwsze miejsce.

Warto podkreślić, że do konkursu zgłosiło się 209 uczniów, którzy łącznie przesłali 604 prace. Tym bardziej cieszy fakt, że dwa zdjęcia Dymitra „Las łęgowy we mgle – przełom Bugu” i „Podejrzany w Rezerwacie Przyrody Chmielinne” zostały docenione przez komisję konkursową. Nasz laureat otrzymał dyplom, oprawione i opisane fotografie oraz nagrody rzeczowe. Dla wszystkich trzynastu (z naszej szkoły) uczestników i ich opiekuna artystycznego – pani Marty Wiczuk przygotowano upominki i podziękowania za udział w konkursie.

Miłośnikom fotografii i przyrody serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!